Ennenaikaisen eläköitymisen riskitekijöiden tunnistaminen tiedonlouhintamenetelmää hyödyntämällä

Hanketiedot

Hankenumero
220220

Hakija
Lily Nosraty

Toteuttaja
Lily Nosraty

Lisätietoja
Lily Nosraty
lily.nosraty@tuni.fi

Toteutusaika
1.7.2022 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2022
22 500 euroa

Kokonaiskustannukset
22 500 euroa

Tiivistelmä

Tavoitteena on tiedonlouhintamenetelmää käyttäen tunnistaa vältettävissä olevan enneaikaisen eläköitymisen riskitekijöitä ja niiden kehityspolkuja (mm. työtyytyväisyyden, työolojen ja työntekijän terveyden muutokset). Tutkimus perustuu suomalaisen elintarvikealan yrityksen työntekijöistä kerättyyn pitkittäiseen kysely- ja rekisteriaineistoon (n=2000, keski-ikä 41 vuotta). Kuusivuotinen, työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja työolosuhteita koskeva pitkittäistutkimus aloitettiin vuonna 2003.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lily Nosraty