Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa

Hanketiedot

Hankenumero
190183

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anne Punakallio
anne.punakallio@ttl.fi

Toteutusaika
1.11.2019 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
143 489 euroa

Tiivistelmä

Ensihoitajilla on ongelmia erityisesti nostotehtävissä selviytymisessä, joka ilmenee mm. lisääntyneinä sairauslomina. Heillä on myös kaksi kertaa suurempi riski työtapaturmaan kuin muilla SOTE-alan työntekijöillä. Hyvä fyysinen kunto edistää ensihoitajien toiminta- ja työkykyä, ja laskee tapaturma- sekä TULE-vaivojen riskiä. Alalta puuttuu työn vaatimuksista johdettu fyysisen toimintakyvyn edistämisen toimintamalli, jossa on mukana työterveysyhteistyö. Uutuusarvona tutkimuksessa on uuden ja pitkään kaivatun toimintamallin kehittäminen ja erityisesti sen toteuttaminen kiinteässä yhteistyössä pelastuslaitosten toimijoiden ja heidän työterveyshuoltojen kanssa. Tavoitteena on määrittää ensihoitajille työlähtöisesti fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmän perusteet. Menetelminä on kirjallisuus- ja kokemustiedon analyysi. Edustavalta 20 ensihoitajalta mitataan lihaksiston sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormitus sekä kehonhallintaa työvuoron aikana. Laaditaan suositukset testeistä, arviointikriteereistä ja testipalautteesta. Menetelmää pilotoidaan pelastuslaitoksissa ja päätetään jatkotoimista. Uuden menetelmän avulla helpotetaan ensihoitajien työssä selviytymistä. Tuloksia sovelletaan jatkossa myös muille SOTE-aloille, joilla myös on paljon nostotehtäviä, kuten kotihoidon ja laitosten hoitajilla. Kuormituksen arviointia laajennetaan myös kognitiiviseen kuormitukseen. Nostotehtävät tulevat lisääntymään väestön edelleen ikääntyessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Punakallio