Ensihoitajien työturvallisuuden edistäminen – ratkaisumalli asiakasväkivallan ehkäisemiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
230300

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Jani Paulin
jani.paulin@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.2.2024 - 31.1.2026

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2023
68 000 euroa

Kokonaiskustannukset
97 933 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää riskien tunnistus- ja hallintamenetelmä ensihoitajien työturvallisuuden edistämiseksi. Ensihoitajien työssään kohtaama väkivalta on tunnistettu, mutta ilmiö on epäselvä, eikä ratkaisuja ole löydetty. Tarvitaan uutta, näyttöön perustuvaa tietoa asiakasväkivaltatilanteista, niiden ennakoimisesta, ehkäisemisestä, sekä turvallisesta hoitamisesta ensihoidossa. Tämä tieto auttaa edistämään ensihoitajien työturvallisuutta ja turvaamaan potilaiden hoitoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jani Paulin