Entsyymiaktiivisyyden säilyminen Penicillium, Aspergillus, Cladosporium ja Acremonium homesieninäytteissä

Hanketiedot

Hankenumero
116049

Hakija
Anniina Salmela

Toteuttaja
Anniina Salmela

Lisätietoja
Anniina Salmela
anniina.salmela@uef.fi

Toteutusaika
2.7.2016 - 10.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
860 euroa

Kokonaiskustannukset
1 785 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2016

Tiivistelmä

Biologiset altisteet, kuten homeet, ovat työpaikkojen kiinteistöissä ongelma. Perinteiset mittausmenetelmät vaurioiden todentamiseen ovat työläitä ja hitaita. Nopeampi, moderni mittausmenetelmä havaita mikrobikasvusto voi ehkäistä työpaikalta tulevaa altistusta ja suojella työntekijöitä hengitysteihin kohdistuvilta infektioilta sekä kroonisilta taudeilta. Tämän tutkimuksen tavoite on uuden, sovellettavan tiedon tuottaminen tieteellisellä tutkimustyöllä sekä tiedon julkaiseminen. Tutkimuksessa keskitytään mittausmenetelmän luotettavuuden ja havaitsemiskyvyn sekä homesieninäytteiden säilyvyyden todentamiseen. Lisäksi kyseessä on uusi menetelmä, jota pyritään toisen tutkimustahon toimesta validoimaan Suomessa mm. asumisterveystutkimusta varten. Näin ollen menetelmä olisi käytettävissä myös turvallisen työympäristön varmentamisessa. Indoor Air 2016 konferenssimatka toteutuu heinäkuussa 2016. Tutkimustulokset tullaan julkaisemaan ja esittelemään konferenssissa joko posterina tai suullisena esityksenä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anniina Salmela

Tiedote

Homesieni säilyy näytteissä vuoden

10.8.2016

Nuorempi tutkija Anniina Salmela Itä-Suomen yliopistosta osallistui kansainväliseen sisäilma-alan päätapahtumaan Indoor Air 2016, joka järjestettiin Belgian Gentissä 3.–8. heinäkuuta 2016.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Salmela tekee artikkeliväitöskirjaa bioaerosolien tuotosta ja analytiikasta. Konferenssiesitys liittyi väitöskirjan yhteen artikkeliin, jossa on tutkittu rakennusten asumis- ja työterveydelle haitallisten mikrobikasvustojen mittausmenetelmän käytettävyyttä ja homeiden säilyvyyttä vuoden ajalta sekä kykyä havaita tutkittavat lajit.

Tutkimuksessa keskeinen johtopäätös oli, että entsyymiaktiivisuus säilyy näytteissä vuoden ajan parhaiten pakastettuna.

Suodatinnäytteet pitäisi säilyttää kuivanäytteinä eikä esimerkiksi uuttaa. Lisäksi laite pystyy tunnistamaan keskeiset indikaattorilajit. On kuitenkin tiedettävä, mitä tutkii; kaikkiin homesienisukuihin laitteella ei ole vastetta.

Salmelan esitykseen liittyvä laajennettu abstrakti on julkaistu konferenssin verkkojulkaisussa.  Lisäksi tutkimuksesta kirjoitetaan artikkeli julkaistavaksi kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa.

Väitöskirjansa tutkija arvioi valmistuvan vuoden 2017 aikana.

Toimittaja
Leena Huovila