Epäterveelliset elintavat ja niiden kustannukset lisääntyneinä sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyyseläkkeinä

Hanketiedot

Hankenumero
116178

Hakija
Helsingin yliopisto

Toteuttaja
Helsingin yliopisto

Lisätietoja
Jouni Lahti
jouni.mm.lahti@helsinki.fi

Toteutusaika
1.8.2016 - 1.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
163 125 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2018

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia epäterveellisten elintapojen (vähäinen liikunta, epäterveellinen ruokavalio, huono uni, tupakointi, alkoholin käyttö) vaikutuksia sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin ja etenkin niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Kustannuslaskelmat tullaan tekemään sairauspoissaolopäivän ja työkyvyttömyyseläkkeen keskimääräisellä hinnalla kuin myös hyödyntäen tarkempia tietoja palkasta ja työajasta. Sairauspoissaolojen kustannukset arvioidaan erikseen lyhyille ja pitkille sairauspoissaoloille.

Tutkimus on osa meneillään olevaa Helsinki Health Study – seurantatutkimusta jossa tutkitaan keski-ikäisiä Helsingin kaupungin työntekijöitä. Tutkimusaineisto koostuu vuosina 2000–02, 2007 ja 2012 kerätystä kyselyaineistosta sekä rekisteritiedoista koskien sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä.

Tulokset kokonaisuudessaan ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä vuoden 2018 lopussa. Tuloksia julkaistaan tiedelehdissä hankkeen aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Lahti

Aineisto

Huonot elintavat käyvät työnantajan kukkarolle. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/huonot-elintavat-kayvat-tyonantajan-kukkarolle/

Jouni Lahti, Helsingin yliopisto, Noora Kanerva, Helsingin yliopisto, Tea Lallukka, Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos, Elina Mauramo, Helsingin yliopisto, Olli Pietiläinen, Helsingin yliopisto, Jatta Salmela, Helsingin yliopisto, Paulus Torkki, Helsingin yliopisto, Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto. Epäterveellisten elintapojen ja unettomuusoireiden vaikutukset sairauspoissaolojen kustannuksiin

ISBN 978-952-94-1688-2 (nid.)
ISBN 978-952-94-1689-9 (PDF)

Epäterveellisten elintapojen ja unettomuusoireiden vaikutukset sairauspoissaolojen kustannuksiin Avaa