Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla

Hanketiedot

Hankenumero
210064

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mikko Härmä
mikko.harma@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
382 000 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selvittää vuoroergonomia-suosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen ja COVID-19 pandemian vaikutuksia työaikoihin, työkuormitukseen, työterveyteen ja työhyvinvointiin. Hanke edistää uusien sovellutusten kehittämistä vuorotyön haittojen vähentämiseksi SOTE-sektorilla ja antaa palautetta valtakunnallisesti ja hankkeen kohdeorganisaatioille työaikojen muutoksesta. Hanke tuottaa internet-pohjaisen sovellutuksen työaikoihin liittyvän tapaturmariskin arvioimiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Härmä