Erilaisten taukojen merkitys opettajien työstä palautumiselle

Hanketiedot

Hankenumero
190240

Hakija
Anniina Virtanen

Toteuttaja
Anniina Virtanen

Lisätietoja
Anniina Virtanen
anniina.virtanen@tuni.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 30.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisten opettajien työstä palautumisesta tauoilla työpäivän aikana, vapaa-ajalla ja lomilla. Kiinnitän erityistä huomiota työpäivän aikana tauoilla palautumiseen, josta tiedetään selvästi vähemmän kuin vapaa-ajalla palautumisesta. Toiseksi keskityn ikääntymisen rooliin palautumisessa. Vaikka työvoiman ikääntyminen on ajankohtainen teema, iän ja psykologisen palautumisen yhteyksistä ei juuri ole tutkimusta. Selvitän myös, voidaanko mobiili-interventiolla vahvistaa loman myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin sekä hidastaa vaikutusten haihtumista loman päätyttyä. Tiedossani ei ole aiempia interventiotutkimuksia, jotka olisivat pyrkineet edistämään lomalla palautumista. Keskeisiä teoreettisia lähtökohtia ovat ponnistelujen ja palautumisen malli, voimavarojen säilyttämisen teoria sekä palautumisen kokemuksia kuvaava DRAMMA-malli. Tutkimus on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa ja Tampereen yliopistossa toteutettua hanketta ”Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla”. Aineistot koostuvat laajasta kyselytutkimuksesta (N = 909), viikon mittaisesta päiväkirjatutkimuksesta (N = 107) sekä talvilomalla toteutetusta interventiotutkimuksesta (N = 76). Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan antaa suosituksia opettajien työhyvinvoinnin tukemiseen, ikääntyvien työntekijöiden palautumiseen sekä mahdollisesti lomalla palautumisen tukemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anniina Virtanen