Erilaisten toimistotilojen, etätyön ja sairauspoissaolojen väliset yhteydet ennen ja jälkeen koronapandemian (HERO-hanke)

Hanketiedot

Hankenumero
210092

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Annu Haapakangas
annu.haapakangas@ttl.fi

Toteutusaika
23.8.2021 - 15.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
180 000 euroa

Kokonaiskustannukset
283 201 euroa

Tiivistelmä

Tutkimme monitilatoimistoon muuton vaikutuksia etätyöhön, lyhyisiin sairauspoissaoloihin sekä niiden välisiin yhteyksiin. Lisäksi selvitämme etätyön ja sairauspoissaolojen kehitystä ja keskinäisiä yhteyksiä koronakriisiä edeltäneeltä ajalta vuoden 2022 loppuun. Hyödynnämme ensisijaisesti työpaikkojen omien työajanseurannan ja HR-järjestelmien tietoja ja toteutamme toimistotilojen, etätyön ja työhyvinvoinnin yhteyksiä tarkentavan kyselyn. Tietoa tarvitaan etätyön ja työtilojen kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annu Haapakangas