Erilaisuudesta oppii. Kahden eri toimialan yhteinen strategiatyö

Hanketiedot

Hankenumero
220429

Hakija
Kotkan Seudun Talokeskus Oy

Toteuttaja
Skillmotor Finland Oy

Lisätietoja
Sami Tammisto
sami.tammisto@talokeskuskotka.fi

Toteutusaika
15.12.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
24.1.2023
48 000 euroa

Kokonaiskustannukset
96 000 euroa

Tiivistelmä

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on uudistaa kokonaisvaltaisesti Kotkan Seudun Talokeskuksen toimintaa soveltaen arvoperusteisen strategian ja tarkoitusvetoisen organisaation oppeja. Tavoitteena on myös oppia kuntouttavia asumispalveluita tarjoavan yhteisön kanssa toipumisorientaatioviitekehyksen ja yhteisökuntoutuksen periaatteiden ja toipumisorientaation mukaiseen toimintaan. Siirrämme näin ollen omaa arvopohjaisuuteen ja tarkoitusvetoisuuteen liittyvää erityisosaamista toisillemme.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sami Tammisto