Erilaisuudesta oppii. Kahden eri toimialan yhteinen strategiatyö.

Hanketiedot

Hankenumero
220427

Hakija
Suoja-Pirtti r.y.

Toteuttaja
Skillmotor Finland Oy

Lisätietoja
Pia Miettinen
pia.miettinen@suoja-pirtti.fi

Toteutusaika
15.12.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
24.1.2023
14 800 euroa

Kokonaiskustannukset
29 600 euroa

Tulokset valmistuneet
18.1.2024

Tiivistelmä

Yhteistyöhankkeessa on tarkoitus oppia yhdessä kiinteistö- ja isännöinti alan toimijan kanssa arvopohjaisen strategian luomisesta ja käyttöön ottamisesta hankkeen aikana. Toimijat siirtävät omaa erityisosaamistaan toisilleen. Ihmisten kanssa työskentelyssä ongelmat ovat samat ja niitä ratkotaan yhdessä toimialojen välillä. Suoja-Pirtin strategiauudistus tehdään toipumisorientaatio-viitekehyksen ja yhteisökuntoutuksen periaatteiden ja terapeuttisen yhteisön mallin mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Miettinen

Tiedote

Erilaisuudesta oppii. Kahden eri toimialan yhteinen strategiatyö

18.1.2024

Tiivistelmä

Kuntouttavia asumispalveluita tuottavan Suoja-Pirtin ja Kotkan Seudun Talokeskuksen yhteishankkeessa luotiin ja otettiin käyttöön arvopohjainen strategia sekä vaihdettiin erityisosaamista. Viitekehyksenä toimi toipumusorientaatio – ja yhteisökuntoutus, jotka soveltuvat laajemminkin organisaatioiden kehittämiseen. Hankkeeseen osallistui koko henkilöstö. Kehittämismenetelminä olivat teemoitetut pienryhmät ja mentorointi.

Lähtökohdat

Asiantuntijana hankkeessa toimi työelämän kehittämiseen erikoistunut Skillmotor Finland Oy. Yhtiön asiantuntijoilla on monipuolinen akateeminen tausta sekä työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisen kokemusta jo yli 20 vuotta, mm. laajojen tutkimus- ja kehityshankkeiden koordinoinnin ja toteuttamisen muodossa. Samat asiantuntijat olivat toteuttajina edellisessä kehittämishankkeessa. Organisaation ja sen henkilöstön johtajien tunteminen ennestään mahdollisti tehokkaan startin hankkeelle.

Kohderyhmät

Suoja-Pirtti ry:n hallitus ja johtoryhmä
Leppävaaran asumispalveluyksikön henkilökunta ja asiakkaat 24.4.23 saakka
Kotkankadun asumispalveluyksikön henkilökunta ja asiakkaat
Rukkilan asumisyhteisön henkilökunta ja asukkaat
Työtä kohti -hankkeen henkilökunta

Menetelmät

Uutuusarvo oli sisällöllinen, lähestymistavallinen ja menetelmällinen; arvopohjaisen ja tarkoitusvetoisen organisaation oppien, toipumisorientaatioviitekehyksen ja yhteisökuntoutuksen periaatteiden toimiessa hankkeen perustana. Sekä yhteisökuntoutuksen että toipumisorientaation keskeiset periaatteet soveltuvat erittäin hyvin työyhteisön ylläpitoon sekä kehittämiseen. Myös haasteellisissa tilanteissa.

Vaikuttavuus

Hankkeen aikana Suoja-Pirtti ry:n toimijoille vahvistui käsitys, että hyvin suunniteltu toiminta tukee kaikkia organisaatioita, yhteisökuntoutuksen malli soveltuu soveltuvin osin mihin tahansa työyhteisöön malliksi. Käytännön arvopohjainen strategia ja johtamismalli helpottavat jatkossa sekä johdon että henkilöstön työtä ja lisäävät henkilöstön hyvinvointia sekä sitoutumista. Ennen kaikkea asiakastyön vaikuttavuus paranee.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Arvopohjaisen ja tarkoitusvetoisen organisaation opit, toipumisorientaatioviitekehys ja yhteisökuntoutuksen periaatteet muodostavat uuden huomioon otettavan kokonaisuuden – sisältöjä, lähestymistapoja ja menetelmiä – organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä. Näiden myötä voidaan myös ymmärtää avoimen ja rehellisen kommunikaation merkitystä työyhteisöissä ja tukea vapaaehtoisuutta ja oma-aloitteisuutta ruokkivaa toimintakulttuuria.

Aineisto

Erilaisuudesta oppii. Kahden eri toimialan yhteinen strategiaty. Loppuraportti. Avaa