Erottavat emootiot: sukupolven ja -puolen rooli työelämän ja työkyvyn emotionaalisessa kokemisessa ja hallinnassa

Hanketiedot

Hankenumero
230304

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Ari Väänänen
ari.vaananen@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2024 - 30.6.2026

Työsuojelurahaston päätös
10.10.2023
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
224 097 euroa

Tiivistelmä

Nuorten työntekijöiden kokema emootiotaakka ja emootioiden hallintatavat saattavat olla lisääntyneiden työkykyhaasteiden taustalla. Tämä monimenetelmällinen tutkimus tuottaa jäsentyneen kokonaiskuvan emootiotaakasta ja emootioiden roolista työkyvyn muodostumisessa. Sukupolvinäkökulman ohella tarkastellaan sukupuolittuneita emootioiden hallintatapoja. Hankkeen myötä käsitys nuorten työkykyongelmista täsmentyy ja uusien ei-medikaalisten ratkaisujen löytyminen mahdollistuu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ari Väänänen