Esitutkimus: Lähijohtamisen, esimies-alaissuhteiden ja työhyvinvoinnin välinen yhteys

Hanketiedot

Hankenumero
110119

Hakija
Vaasan yliopisto Johtamisen laitos

Toteuttaja
Vaasan yliopisto Johtamisen laitos

Lisätietoja
Riitta Viitala
riitta.viitala@uwasa.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 1.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
8.4.2010
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
28 632 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2010

Tiivistelmä

Suunnitteilla olevan hankkeen päämääränä on tuottaa tietoa oganisaatioiden lähijohtamisen kehittämiseen siten, että se edistää yksilöiden työhyvinvointia ja sitä kautta organisaatioiden tuloksellisuutta. Hankkeen lähtökohtana ovat havainnot tutkimuksellisista aukoista Coaching leadership ja LMX- kirjallisuudessa sekä päättymässä olevassa Tekes-hankkeessa saadut tulokset valmentavan esimiehisyyden ja esimies-alaissuhteiden yhteyksistä koettuun työhyvinvointiin.

Tavoitteena on korkeatasoinen kolmivuotinen tutkimushanke, joka hyödyntää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista lähestymistapaa, on teoreettiselta perustaltaan moniaineksinen ja edellyttää poikkitieteellistä tutkimusyhteistyötä. Sille haetaan myös kansainvälistä ulottuvuutta. Valmisteluvaiheessa laaditaan tutkimussuunnitelma: määritellään lopullinen tutkimusasetelma tutkimuskysymyksineen, kehitetään tutkimusvälinettä, muodostetaan tutkijayhteistyöverkosto, käydään yhteistyöneuvottelut kohdeorganisaatioiden kanssa sekä laaditaan niiden kanssa etenemissuunnitelma.

Rahoituksella katetaan hanketta valmistelevan tutkijan palkkaaminen neljäksi kuukaudeksi sekä osittain suunnittelutyöhön liittyviä matka- ja muita kuluja. Hankkeen suunnittelutiimiin kuuluvat tutkijan lisäksi yksiköstä professori ja tutkijatohtori.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Viitala

Tiedote

Lähijohtamisen tutkimusaukkoihin täydennystä

1.9.2010

Vaasan yliopiston johtamisen laitoksella on tehty esitutkimus lähijohtamisesta. Tarkoitus on kehittää lähijohtamista siten, että se edistää yksilöiden työhyvinvointia ja sitä kautta organisaatioiden tuloksellisuutta. Työsuojelurahasto rahoitti esitutkimusta.
 
Hanke perustuu havainnoille tutkimusaukoista Coaching leadership- ja LMX-kirjallisuudesta. Vaasalaiset hyödyntävät myös tuloksia Tekes-hankkeesta, jossa selvitettiin valmentavan esimiehisyyden ja esimies–alaissuhteiden yhteyksiä koettuun työhyvinvointiin.
 
Tavoitteena on korkeatasoinen, kolmivuotinen tutkimushanke, joka hyödyntää sekä määrällistä että laadullista lähestymistä. Moniaineksinen teoriaperusta edellyttää poikkitieteellistä yhteistyötä. Tutkimukselle haetaan myös kansainvälistä ulottuvuutta.
 
Esitutkimuksessa laadittiin tutkimussuunnitelma ja muodostettiin tutkijaverkosto sekä neuvoteltiin kohdeorganisaatioiden kanssa etenemissuunnitelma. Esitutkimushanke on raportoitu ja päättynyt.

Toimittaja
Hannu Kaskinen