Esitutkimus Yliopistojen määräaikaisten tutkijoiden asema järjestäytyneillä akateemisilla työmarkkinoilla

Hanketiedot

Hankenumero
111062

Hakija
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
1.4.2011 - 1.9.2011

Työsuojelurahaston päätös
3.5.2011
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
15 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2011

Tiivistelmä

Esitutkimuksen tavoitteena on valmistella tutkimussuunnitelma vuosina 2011-2013 toteutettavaan hankkeeseen.

Tutkimuskysymys on alustavasti muotoiltu seuraavasti: Miten yliopistojen määräaikaisten tutkijoiden asema on muuttunut järjestäytyneillä akateemisilla työmarkkinoilla tulosohjauksen aikakaudella?

Tutkimuksen keskeinen kontribuutio tulee olemaan:
1. määräaikaisia tutkijoita koskevien tutkimusten ja aineistojen koonti
2. kokonaiskuvan muodostaminen akateemisista määräaikaisuudenmuodoista sekä
3. sen vaikutuksista akateemiseen työhön, erityisesti tutkimukseen ja tutkijan asemaan

Uusi yliopistolaki toi yliopistoille uuden yksityiseltä sektorilta tutun työnantajatehtävän. Tutkimuksen tavoitteena on, edellä mainittujen lisäksi:
4. selvittää yliopistojen työnantaja-aseman muutoksen vaikutusta tutkimuksen tekemisen edellytyksiin.

Esitutkimuksessa keskitytään kolmeen teemaan: (1) erilaisten aineistojen kartoittamiseen ja täydentävän aineiston keräämisen kuvaamiseen; (2) aineiston saatavuuden kannalta keskeisen, tutkijoista ja työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuvan, verkoston luomiseen; (3) tutkimuskysymyksen täsmentämiseen siten, että määräaikaisuuden tutkiminen fokusoidaan työmarkkina-aseman tutkimiseen.

Esitutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa fokusoitu ja hyvin perusteltu kysymyksenasettelu, metodologiset ratkaisut, määritellä aineisto ja aineiston keruun tarve, sekä rakentaa toimiva tutkimusinfrastruktuuri.

Tutkimussuunnitelma on valmis 1.9.2011.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Tutkijoista joustava voimavara yliopistolle

1.9.2011

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa tutkitaan
yliopistojen määräaikaisten tutkijoiden työmarkkina-asemaa.
Selvitettävänä on tutkijoiden aseman muutos tulosohjauksen
aikakaudella. Aiheesta on valmistunut esitutkimus ja
tutkimussuunnitelma. Työsuojelurahasto on myöntänyt rahoitusta sekä
esitutkimukseen että varsinaiseen tutkimukseen.

Esitutkimuksessa koottiin tutkimukset ja aineistot
määräaikaisista tutkijoista sekä luotiin verkosto aineiston
saatavuudelle keskeisistä tutkijoista ja työmarkkinajärjestöjen
edustajista. Näin saatiin kokonaiskuva akateemisista
määräaikaisuuksista.

Esitutkimus jatkuu tutkimuksena: Yliopistojen määräaikaisten
tutkijoiden asema ja rooli tietotaloudessa (112140). Tutkimuksessa
selvitetään, miten yliopistojen muutokset ovat vaikuttaneet
määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien tutkijoiden asemaan
yliopisto-organisaatiossa, osana tietotaloutta.

Tutkimushankkeelle kolme keskeisintä yliopistomuutosta ovat
budjetin ulkopuolisen tutkimusrahoituksen ja tutkijakunnan kasvu
sekä uusi yliopistolaki. Uusi yliopistolaki toi yliopistoille
yksityiseltä sektorilta tutun työnantajatehtävän. Tulosjohtamisen
aikakausi alkoi yliopistoissa vuonna 1993.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

112140 Tutkimus- ja kehityshanke 112140: Yliopistojen määräaikaisten tutkijoiden asema ja rooli tietotaloudessa. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=112140