Etäluettavat tekniikat työntekijöiden altistumisen arvioinnissa ja turvallisuuden varmistamisessa

Hanketiedot

Hankenumero
200399

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mika Jumpponen
mika.jumpponen@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.4.2024

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
204 644 euroa

Tiivistelmä

Etäluettavan mittaustekniikan käyttökokeilun ja työhygieenisten selvitysten avulla tutkitaan, saadaanko pitkäaikaisen altistumisen seurannalla merkittävästi lisätietoja aikaisempiin yhden työpäivän aikana tehtäviin selvityksiin verrattuna. Lisäävätkö etämittaukset ja –seuranta työntekijöiden turvallisuutta ja mitä haasteita etäluettavien tekniikoiden käyttöönotossa ja käytössä esiintyy.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mika Jumpponen