Etänä vai läsnä? – tuottavuutta ja hyvinvointia tukevat työympäristöt pandemian jälkeisessä ajassa

Hanketiedot

Hankenumero
230379

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Miikka Palvalin
miikka.palvalin@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.12.2025

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
105 000 euroa

Kokonaiskustannukset
191 492 euroa

Tiivistelmä

Hanke tarkastelee akateemisiin työympäristöihin liittyviä käsityksiä ja muutosprosesseja. Aihetta tarkastellaan erityisesti työympäristöjen tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja käyttäjät osallistavan muutosprosessin merkityksen näkökulmasta työntekijöiden ja organisaatiotason käsityksien yhteensovittamisessa. Lisäksi muutosprosessin tueksi pilotoidaan aiempaa tehokkaampia keinoja työntekijöiden ja työympäristön kehityksestä vastaavien toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miikka Palvalin