Etätyön hyvinvointiopas

Hanketiedot

Hankenumero
210271

Hakija
Kati Boijer-Spoof Heikinheimo

Toteuttaja
Kati Boijer-Spoof Heikinheimo

Lisätietoja
Kati Boijer-Spoof Heikinheimo
kati.heikinheimo@iki.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.6.2021
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
17.12.2021

Tiivistelmä

Etätyön hyvinvointiopas on tieteeseen perustuva, kansantajuinen teos yksilöiden ja yhteisöjen avuksi uudenlaisessa työympäristössä. Asiantuntijaorganisaatioille ja niiden työntekijöille suunnattu opas tarkastelee etätyön ulottuvuuksia hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen näkökulmasta. Kirja poimii myös parhaat oivallukset etänä työskentelyn mielenkiintoisesta historiasta ja vuosien 2020–2021 poikkeusoloista.

Etätyön hyvinvointiopas

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Boijer-Spoof Heikinheimo

Tiedote

Etätyön hyvinvointiopas - Virkeiden työpäivien puolesta

17.12.2021

Tiivistelmä

Etätyö on tullut suomalaiseen työkulttuuriin jäädäkseen. Tämä opas auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä kukoistamaan niin etätyössä kuin lähi- ja etätyön hybridimallissakin. Kirja on mainio lisä jokaisen tietotyötä tekevän tiimin kirjastoon.
Oppaassa käydään läpi, miten voimme kukin vaikuttaa omaan ja työyhteisömme hyvinvointiin etätyössä. Näkökulmia on neljä: sosiaalinen, kognitiivinen, fyysinen ja ravitsemuksellinen. Teos tarjoaa tietoa valintojen tueksi sekä runsaasti konkreettisia vinkkejä ja harjoituksia arjen tilanteisiin.
Ilmiön taustoista kiinnostuneelle kirja tarjoaa myös katsauksen etätyön historiaan ja kehitykseen – joka ennen pandemiaa oli hyvinkin hidasta. Ääneen pääsevät sekä etätyön tutkijat että kokemusasiantuntijat.

Lähtökohdat

Toisin kuin vielä vuonna 2020 ounasteltiin (esimerkiksi Läsnä etänä, 2020), etätyö on tullut jäädäkseen suomalaiseen tietotyöelämään. Tunnistimme tarpeen kokonaisvaltaiselle oppaalle, joka kertoo parhaat käytännöt nimenomaan hyvinvoinnin edistämiseen etätyössä.
Etätyöskentelyyn liittyvä kirjallisuus on tähän mennessä keskittynyt joko johtamiseen ja organisointiin. Hyvinvointinäkökulmat etätyössä erityisesti tieteellisestä näkökulmasta ovat jääneet hyvin vähälle käsittelylle.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Lähdeaineisto jakautui pääasiallisesti seuraaviin ryhmiin:
1. Tieteelliset lähteet (julkaisut ja asiantuntijoiden/tutkijoiden haastattelut)
2. Populaarit artikkelit ja raportit (ammattijulkaisut, uutismediat, konsulttiyhtiöt)
3. Tieto- ja ammattikirjallisuus
4. Seminaarit ja webinaarit
5. Kokemusasiantuntijoiden haastattelut.

Menetelmät

1) Ilmiön taustaselvitys
Tietotyötä ja etätyötä koskevien artikkeleiden, luentojen ja tutkimusraporttien läpikäyntiä kokonaisuuden hahmottamiseksi.
2) Haastattelut
Tiedon syventäminen asiantuntijahaastattelujen avulla sekä kokemusasiantuntijoiden havaintojen kerääminen syvähaastatteluilla
3) Lähteiden valinta ja kirjoitustyö
Taustamateriaalina toimineiden lähteiden karsiminen ja valittujen pohjalta tehtyjen johtopäätösten tuottaminen tekstiksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tämän hankkeen myötä on voitu tuottaa kokonaisvaltainen, erityisesti hyvinvointiin keskittyvä opas hybridityön aikakaudelle. Meillä on jo pitkähkö historia työsuojelulainsäädännöstä, ergonomiasta jne. toimipisteillä, mutta samat tärkeät asiat pitää ottaa vakavasti myös kotikonttorilla. Kirjan lukuisista oivalluksista, harjoituksista ja vinkeistä on toivottavasti konkreettista apua eri kokoisissa tietotyöhön keskittyvissä työyhteisöissä.

Aineisto

Etätyön hyvinvointiopas – Virkeiden työpäivien puolesta. Tiivistelmä Avaa