Etätyön hyvinvointiopas

Hanketiedot

Hankenumero
210271

Hakija
Kati Boijer-Spoof Heikinheimo

Toteuttaja
Kati Boijer-Spoof Heikinheimo

Lisätietoja
Kati Boijer-Spoof Heikinheimo
kati.heikinheimo@iki.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.6.2021
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tiivistelmä

Etätyön hyvinvointiopas on tieteeseen perustuva, kansantajuinen teos yksilöiden ja yhteisöjen avuksi uudenlaisessa työympäristössä. Asiantuntijaorganisaatioille ja niiden työntekijöille suunnattu opas tarkastelee etätyön ulottuvuuksia hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen näkökulmasta. Kirja poimii myös parhaat oivallukset etänä työskentelyn mielenkiintoisesta historiasta ja vuosien 2020–2021 poikkeusoloista.

Etätyön hyvinvointiopas

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Boijer-Spoof Heikinheimo