Etätyön johtaminen; visuaalisen esittämisen ja esiintymisen keinot – Visual management and leadership in the age of telecommuting

Hanketiedot

Hankenumero
220203

Hakija
Altti Näsi

Toteuttaja
Altti Näsi

Lisätietoja
Altti Näsi
altti.nasi@gmail.com

Toteutusaika
1.12.2022 - 30.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Laadullinen tutkimus syventyy etä- ja hybridityön johtamiseen COVID-19 epidemian jälkeisenä aikana. Haastattelut avaavat etätyöskentelyn tehokkuutta ja työn sujuvuutta visuaalisen esittämisen ja esiintymisen näkökulmista (mm. työasioiden kuvaaminen, toimiva ja tehokas vastavuoroinen kommunikointi, ymmärretyksi tuleminen ja tekniset haasteet), kun kommunikointi tapahtuu tietokoneen, kameran ja mikrofonin välityksellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Altti Näsi