Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä

Hanketiedot

Hankenumero
210341

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Tomi Voutilainen
tomi.voutilainen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
89 660 euroa

Tiivistelmä

Tutkimushankkeessa arvioidaan julkisessa hallinnossa käytössä olevia etätyömalleja, miten niissä on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. Kerättävän aineiston, siihen liittyvän teknologiakartoituksen ja oikeudellisen analyysin pohjalta hankkeessa luodaan etätyön malli, jolla työnantaja voi toteuttaa tehokkaasti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa sekä parantaa työhyvinvointia etätyössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Voutilainen