Etätyönohjaus johtamisen kehittämisessä: esimiesten työssä jaksamisen tukeminen, hiljaisen tiedon tuottaminen ylimmälle johdolle ja tuottavuuden nosto

Hanketiedot

Hankenumero
116497

Hakija
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Saimaan ammattiopisto Sampo

Toteuttaja
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Saimaan ammattiopisto Sampo

Lisätietoja
Jaana Lallo
jaana.lallo@edusampo.fi

Toteutusaika
1.11.2016 - 1.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
12.12.2016
9 500 euroa

Kokonaiskustannukset
19 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ongelmatilanteiden ennakoiminen ja ehkäiseminen sekä esimiesten ja johdon työssäjaksamisen systemaattinen tukeminen. Hanke tuo johdolle esiin laaja-alaisia kehittämiskohteita, tuottaa johdolle informaatiota erilaisia muutostilanteita varten ja vähentää sähläystä.

Hankkeessa tuetaan esimiestyötä toimialan ja organisaation tuntevan ulkopuolisen asiantuntijan avulla, jolla on vahva ymmärrys ja osaaminen henkilöstöhallinnon ja esimiestyön sisältöön. Käytettävä asiantuntija on Bisneskoutsi Tiina Ojala ja sovellettava tutkimus Työelämän laadun merkitys tuottavuudelle Kesti M. (2012) The tacit signal method at human competence based organisazation performance development, University of Lapland. Tuki sijoittuu sujuvasti osaksi esimiesten arkityöskentelyä.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Lallo

Tiedote

Etätyönohjaus toimii, kun se perustuu konkreettiseen tarpeeseen

1.8.2017

Saimaan ammattiopisto Sampossa on selvitetty tuottavia tapoja järjestää etätyönohjausta esimiehille. Pilottihanke osoittaa, että todelliseen ja ajankohtaiseen tarpeeseen vastaava ohjaus toimii parhaiten. Etänä annettavaan työnohjaukseen ei esimiehiä kannata pakottaa.

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymään kuuluvassa Saimaan ammattiopisto Sampossa on etsitty arkityöhön helposti sovellettavia keinoja, joilla voidaan tukea esimiesten työssäjaksamista.

Sampossa tehdyssä puolivuotisessa pilottihankkeessa selvitettiin mm. pystyykö ulkopuolinen asiantuntija tukemaan organsaation esimiestyötä puhelimitse.

– ”Voit soittaa” -palvelu osoittautui tehokkaaksi.  Se ei vaadi pitkää ajanvarausprosessia ja siirtymistä paikasta toiseen, kertoo Sampon henkilöstöpäällikkö Jaana Lallo tuloksista.

Ohjaukseen vapaaehtoisesti

Hankkeen ohjauskeskusteluissa annettiin konkreettisia neuvoja ja sparrattiin, pohdittiin mitä kannattaa vastaavissa tilanteissa jatkossa tehdä.

Hanke osoitti, että organisaation ulkopuolisen asiantuntijan tarjoama etätyönohjauksen ei kannata olla säännönmukaista. Ohjaus toimii parhaiten,  kun se perustuu suoraan esimiehen konkreettiseen tarpeeseen tai jonkin käsillä olevan ongelman työstämiseen.

–  Yksi keskeisimmistä havainnoista tämän projektin aikana oli myös se, että etätyönohjaukseen ei kannata pakottaa vaan jokainen päättää tarvitseeko ulkopuolista asiantuntijaa vai ei, Lallo lisää.

Etätyönohjaus aloitettava tapaamalla kasvokkain

Ohjausprosessin alussa on syytä panostaa ihmisten tutustumiseen, jotta molemmat osapuolet kokevat keskinäisen yhteistyön hedelmälliseksi. Luottamuksen synty edellyttää kasvikkan tapaamista ennen etätyönohjauksen aloitusta. 

– Ulkopuolisella ohjaajalla on oltava hyvä luottamussuhde asiakkaan kanssa ja ymmärrys asiakasorganisaation tilanteesta, Lallo painottaa. 

Hankkeen aikana toteutettiin 55 etätyönohjausta. Ennen ohjausten aloittamista tehtiin Reiss-motivaatioprofilointi, jotta tunnistettiin erilaisia työhön ja jaksamiseen liittyviä motiiveja. Etäohjauksien teemoja ja painopistealueita linjattiin muutosseurannan pohjalta.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Jaana Lallo, Karjalan koulutuskuntayhtymä Saimaan ammattiopisto Sampo, Tiina Ojala, Bisneskoutsi Oy. Avaa

-loppuraportti. 2017.