Etätyöpisteiden olosuhteet

Hanketiedot

Hankenumero
200335

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Pertti Pasanen
pertti.pasanen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
187 176 euroa

Tiivistelmä

Etätyö on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi ja Covid19-pandemia vauhdittaa etätyöhön siirtymistä entisestään. Tässä hankkeessa selvitetään etätyöolosuhteita sisäilman, fyysisen ja kognitiivisen ergonomian sekä yhteisöllisyyden näkökulmista kokonaisvaltaisesti mittausten, kyselyjen ja haastattelujen avulla. Etätyön kognitiivista ergonomiaa kehitetään verkkovalmennuksena tehtävällä interventiolla, sekä tehdään suositus ja vinkkilistat työhyvinvoinnin parantamiseen etätyössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pertti Pasanen