EULAR 2012 Annual European Congress of Rheumatotogy 6. – 9.6.2012, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
112201

Hakija
Riitta-Sisko Koskela

Toteuttaja
Riitta-Sisko Koskela

Lisätietoja
Riitta-Sisko Koskela
riitta-sisko.koskela@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2012 - 15.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 868 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2012

Tiivistelmä

Tarkoitus on osallistua Annual European Congress of Rheumatologyyn, joka pidetään Berliinissä 6-9.6.2012. Esitän EULARin kongressissa EU-alueella reumaa hoitaville (94cmx180cm) posterin, joka käsittelee tutkimukseni ’Nivelreuma ja työ’ tuloksia ammatissa altistumisen ja nivelreuman välisistä yhteyksistä.

Tutkimus on tehty perättäisinä syventävinä osatutkimuksina. Näiden tuloksia on esitelty kansainvälisissä kongresseissa. Osa 1 käsitteli nivelreuman alueellista jakautumista Suomessa: Geographic differences in rheumatoid arthritis and work (EPICOH 2004; Melbourne, Australia). Osassa 2 tutkittiin nivelreuman ilmaantuvuutta ammattiryhmittäin koko väestössä v. 1971-2000 sekä ammattien ja alueiden keskinäisiä eroja taudin ilmaantuvuudessa: Rheumatoid Arthritis by Occupation – An Incidence Study of the Finnish Population (ICOH 2006; Milan, Italy). Osassa 3 tutkittiin työperäisen altistumisen liittyvyyttä nivelreumaan. Työsuojelurahasto rahoitti tätä Nivelreuma ja työ -tutkimuksen laajaa altistumisen kyselytutkimusta (TSR hanke 107076). Tutkimuksen rahoittajaraportti valmistui helmikuussa 2011 ja tutkimuksen tiedotustilaisuus pidettiin 23.2.2011. Suomen Reumaliitto ry:n pyynnöstä esittelin tutkimuksen tuloksia reumaa hoitaville lääkäreille, hoitajille ja kuntouttajille ’Ajankohtaista reumataudeista’-seminaarissa 13-14.10.2011 Tampereella. Tieteellisen esitelmän pidin työperäisestä altistumisesta: Rheumatoid Arthritis and Occupational Exposure (EPICOH 2011; Oxford, UK).

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta-Sisko Koskela

Tiedote

Reuma-alan asiantuntijat koolla laajassa konferenssissa Saksassa

15.8.2012

Vanhempi tutkija
Riitta-Sisko Koskela Työterveyslaitokselta
osallistui reumaa käsittelevään konferenssin Saksassa. Koskela
esitteli konferenssissa omaa tutkimustaan, joka käsitteli reuman
työperäisiä riskejä. Työsuojelurahasto osallistui konferenssimatkan
rahoittamiseen.

 

Koskelan tutkimus oli esillä osiossa, jonka otsikoksi oli annettu
Epidemiology, health services and outcome research. Liki
viidestäkymmenestä juliste-esittelyssä mukana olleesta vain
kahdeksalle oli järjestetty opastettu esittely. Koskelan tutkimus
oli valittu yhdeksi näistä.

 

Omassa esityksessään Koskela kertoi lyhyesti tutkimuksensa
asetelman, kulun ja sisällön sekä vastasi yleisön esittämiin
kysymyksiin. Yleisöä kiinnostivat erityisesti työaltisteet,
epidemiologisen tutkimuksen tutkimusasetelma ja tulokset.
Johtopäätöksissä hän kertoi työn liittyvyydestä nivelreuman ja
eräiden muiden tutkimusaineistoon sisältyneiden reumojen syntyyn
tai kehittymiseen.

 

Tärkeä osa konferenssia oli toisten esitysten seuraaminen.
Ohjelmaansa Koskela kokosi erityisesti epidemiologiaa, reumatautien
diagnostiikkaa ja ennustetekijöitä, tulehdusten ja reumatautien
yhteyksiä, reuman kytköksiä muihin tauteihin sekä uutta tietoutta
reumataudeista tarjoavia esityksiä. Runsaasti kiinnostavaa löytyi
myös näyttelystä, jossa oli esillä 1400 juliste-esitystä.

 

Konferenssiin osallistui yhteensä 18 000 reumaa hoitavaa tai
tutkivaa henkilöä ympäri maailmaa. Paikalla olivat maailman
johtavat reumatutkijat, joten esitykset tarjosivat laajan
katsauksen reumatautien tutkimusmaailmaan, reumatautien
diagnostiikkaan ja tutkimusmenetelmällisiin ongelmiin sekä
tuoreeseen tietämykseen ja tutkimuksiin. Suuri konferenssi tarjoaa
myös mahdollisuuden saada omaa tutkimusta laajasti alan muiden
tutkijoiden ja toimijoiden tietoon. Muut osallistujat antoivat
arvokkaita kommentteja, joita Koskela aikoo hyödyntää jatko- ja
loppuanalyyseissään.

 

Konferenssissa pidettiin lähes 500 suullista esitystä. Annual
European Congress of Rheumatology pidettiin Berliinissä Saksassa
6.-9.6.2012.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

R.-S. Koskela, P. Mutanen, K. Kettunen, S. Rintakoski, M.Klockars. 2012. Occupational exposure in the etiology of rheumatoid arthritis. EULAR 2012 Annual European Congress of Rheumatotogy 8 June 2012.

Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3) :453

http://www.eular.org