Euprera 2014 Congress, European Public Relations Education and Research Association, 11.-13.9.2014, Belgia

Hanketiedot

Hankenumero
114214

Hakija
Elisa Juholin

Toteuttaja
Elisa Juholin

Lisätietoja
Elisa Juholin
elisa.juholin@helsinki.fi

Toteutusaika
2.1.2013 - 15.10.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2014

Tiivistelmä

Kehitämme strategisen työyhteisöviestinnän mallia, joka vastaa 2000-luvun työelämän vaatimuksiin ja odotuksiin. Strateginen viestintä sisältyy strategiseen johtamiseen, mutta näiden välistä yhteyttä ei ole toistaiseksi tehty näkyväksi eikä operationalisoitu. Ehdotamme aiempien viestinnän mallien rinnalle ja uudeksi ulottuvuudeksi vastuullista dialogia, joka muuttaa viestinnän perusoletuksia oleellisesti. Se ehdottaa muun muassa, että jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu tiedonjakamiseen, -tuottamiseen sekä vaikuttamiseen. Viestintä sisältää merkittävän potentiaalin, jota ei välttämättä hyödynnetä täysipainoisesti, koska viestintää ei ole osattu nähdä organisaation tuloksiin vaikuttavana tekijänä.

Olemme esitelleet mallia yliopisto-opetuksessamme ja erilaisilla johdon foorumeilla. Ensimmäinen esittely tieteellisellä foorumilla tapahtuu Euprera 2014 -kongressissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elisa Juholin

Tiedote

Vastuullinen dialogi muuttaa työyhteisöviestintää

15.10.2014

Dosentti Elisa Juholin ja professorit Leif Åberg ja Pekka Aula ovat kehittäneet strategisen työyhteisöviestinnän mallia, joka vastaa 2000-luvun työelämän vaatimuksiin ja odotuksiin.

Strateginen viestintä on kriittinen tekijä strategian toteutumiselle, sen arvioinnille ja uuden luomiselle. Strategia ei voi toteutua ilman ymmärrystä, eikä ymmärrystä synny ilman viestintää ja työyhteisön johdettua keskustelua.

Jokaisella työntekijällä vastuunsa

Tämä ”itsestäänselvyys” on kuitenkin ollut tieteellisessä tutkimuksessa tähän asti näkymätön. Strateginen viestintä on tutkimusten mukaan työyhteisöviestinnän heikoin lenkki ja vaatii eniten kehittämistä.

Tutkijat ehdottavat aiempien viestinnän mallien rinnalle ja uudeksi ulottuvuudeksi vastuullista dialogia, joka muuttaa viestinnän perusoletuksia olennaisesti.

Vastuullisen dialogin malli ehdottaa esimerkiksi, että jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu tiedonjakamiseen, -tuottamiseen ja vaikuttamiseen.

Kommentit vievät eteenpäin

Juholin esitteli mallia Åbergin kanssa suullisessa esityksessä Euprera 2014 -kongressissa, joka järjestettiin syyskuussa 2014 Brysselissä. Euprera on tasokas, vuosittain järjestettävä viestinnän tutkimuksen eurooppalainen päätapahtuma.

Esitys keräsi erinomaisia kommentteja ja parannusehdotuksia, joiden pohjalta tutkijat kehittävät artikkeliaan. He aikovat tarjota sitä johonkin tieteelliseen aikakauslehteen. He aikovat kirjoittaa artikkelin myös suomeksi.

Työsuojelurahasto tuki Juholinin kongressiosallistumista matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila