EuroEpi, the European Congress of Epidemiology 2013 (IEA-EEF), 11. – 14.8.2013, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
113163

Hakija
Eija Haukka

Toteuttaja
Eija Haukka

Lisätietoja
Eija Haukka
eija.haukka@ttl.fi

Toteutusaika
10.8.2013 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 807 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

Osallistuin Työsuojelurahaston matkastipendin tuella ”The European Congress of Epidemiology” -kongressiin 11.-14.8. 2013 Tanskassa.

Posteriesitykseni perustui tutkimukseen, joka on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa Multisite pain@Work – Liikuntaelimistön monikipuisuuden vaikutukset työkykyyn -hanketta (110355), ja jonka tulokset on jo julkaistu (Pain® 2013;154: 306-12).

Tutkimuksessa selvitettiin työssä käyvien suomalaisten (n=3420) kipuja niska-hartiaseudussa, yläraajoissa, alaselässä ja alaraajoissa ja seurattiin heidän sairauspoissaolojensa kehitystä seitsemän vuoden ajan. Verrattaessa henkilöihin, joilla ei ollut kipuja, yksi tai kaksi kipualuetta kaksinkertaisti, kolme kipualuetta kolminkertaisti ja neljä kipualuetta nelinkertaisti riskin kuulua ryhmään, jolla oli runsaasti vähintään kymmenen arkipäivää kestäneitä sairauspoissaoloja seuranta-aikana. Kipujen vaikutus säilyi vaikka ikä, koulutus, lääkärin toteamat liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat ja muut somaattiset sairaudet, fyysinen ja psyykkinen työkuormitus, tupakointi, liikunta, kehon painoindeksi ja unihäiriöt otettiin huomioon. Tutkimus perustui Terveys 2000-aineistoon ja Kelan sairauspoissaolorekisterin tietoihin vuosilta 2002-2008.

Tutkimus valittiin 17 posterin joukkoon, joista oli erillinen lyhyt suullinen esittely (Reviewer’s choice). Kongressissa oli yhteensä 489 posteria ja 151 suullista esitystä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Haukka

Tiedote

Liikuntaelimistön monikipuisuus ennustaa pitkiä sairauspoissaoloja

15.9.2013

Työterveyslaitoksen erikoistutkija
Eija Haukka osallistui The European Congress of
Epidemiology -kongressiin 11.-14.8. 2013 Tanskan Aarhusissa.
Haukalla oli kongressissa posteriesitys, joka perustui
Työterveyslaitoksen
Multisite pain@Work – Liikuntaelimistön
monikipuisuuden vaikutukset työkykyyn tutkimukseen (TSR
110355).

Työsuojelurahasto tuki Eijan Haukan kongressimatkaa
matkastipendillä.

Multisite pain@Work -tutkimuksessa selvitettiin työssä käyvien
suomalaisten kipuja niskahartiaseudussa, yläraajoissa, alaselässä
ja alaraajoissa ja seurattiin heidän sairauspoissaolojensa
kehitystä seitsemän vuoden ajan.

Verrattaessa henkilöihin, joilla ei ollut kipuja, yksi tai kaksi
kipualuetta kaksinkertaisti, kolme kipualuetta kolminkertaisti ja
neljä kipualuetta nelinkertaisti riskin kuulua ryhmään, jolla oli
runsaasti vähintään kymmenen arkipäivää kestäneitä
sairauspoissaoloja seuranta-aikana.

Kipujen vaikutus säilyi, vaikka ikä, koulutus, lääkärin toteamat
liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat ja muut somaattiset
sairaudet, fyysinen ja psyykkinen työkuormitus, tupakointi,
liikunta, kehon painoindeksi ja unihäiriöt otettiin huomioon.

Yhtenä kongressipäivänä käsiteltiin myös pohjoismaista
NordicEpi-rekisteritutkimusta.

Kongressissa oli yhteensä 489 posteriesitystä sekä 151 suullista
esitystä, joista monet käsittelivät tutkimusmetodologisia
kysymyksiä.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

www.euroepi2013.org

Eija Haukka, Leena Kaila-Kangas, Anneli Ojajärvi, Helena Miranda, Jaro Karppinen, Eira Viikari-Juntura, Markku Heliövaara, Päivi Leino-Arjas. Pain in multiple sites and sickness absence trajectories: A prospective study among Finns. Pain 2013;154:306-12. doi:10.1016/j.pain.2012.11.03.