EuroEpi, the European Congress of Epidemiology 2013 (IEA-EEF), 11. – 14.8.2013, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
113181

Hakija
Johanna Kausto

Toteuttaja
Johanna Kausto

Lisätietoja
Johanna Kausto
johanna.kausto@ttl.fi

Toteutusaika
10.8.2013 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 250 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

Tanskassa elokuussa 2013 järjestettävän kansainvälisen epidemiologian alan kongressin (EuroEpi, The European Congress of Epidemiology 2013) ohjelmassa painottuvat tutkimusmenetelmien soveltaminen ja rekisteritutkimus. Hakija pitää kongressissa Pohjoismaisen terveysalan rekisteritutkimusta koskevassa seminaarissa suullisen esityksen otsikolla ”Partial sick leave and subsequent work participation – a register-based study of working aged Finnish women and men”. Tarkoituksena on esitellä laajan rekisteritutkimuksen asetelmaa, menetelmiä ja tuloksia.

Käynnissä olevan rekisteritutkimuksen työhön osallistumista koskeva tutkimusaihe on ajankohtainen tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Lisäksi tiedetään, että sosiaali- ja terveyspoliittisten toimenpiteiden ja järjestelmien vaikutuksia on ylipäätään tutkittu riittämättömästi tieteellisesti laadukkailla tutkimusasetelmilla ja -menetelmillä. Tutkimus tuottaa vertailevaa seurantatietoa siitä, kuinka Suomessa vuonna 2007 käyttöönotettu osasairauspäivärahajärjestelmä vaikuttaa ansiotyöhön paluuseen ja työelämässä jatkamiseen. Lisäksi selvitetään onko vaikutuksissa eroa, kun niitä tarkastellaan tutkittavien sukupuolen, iän, sosioekonomisen aseman ja tautiluokan mukaan. Tietoa voidaan hyödyntää suoraan suomalaisen sairauspäivärahajärjestelmän kehittämisessä ja työntekijöiden työssä jatkamisen tukemisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kausto

Tiedote

Osasairauspäivärahasta täyttä tietoa luvassa

15.9.2013

Työterveyslaitoksen tutkija
Johanna Kausto osallistui kansainväliseen
epidemiologian kongressiin, joka järjestettiin Tanskan Aarhusissa
11.–14. elokuuta 2013. Kongressissa Kausto esitteli käynnissä
olevaa rekisteritutkimusta (TSR 112257). Se tuottaa seurantatietoa
osasairauspäivärahajärjestelmästä. Työsuojelurahasto tuki Kauston
matkaa stipendillä.

Rekisteritutkimuksessa selvitetään, kuinka Suomessa vuonna 2007
käyttöönotettu osasairauspäivärahajärjestelmä vaikuttaa ansiotyöhön
paluuseen ja työelämässä jatkamiseen. Lisäksi tutkitaan,
vaikuttavatko tutkittavien sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema ja
tautiluokka mahdollisiin eroihin.

Tutkimusaihe on ajankohtainen, eikä sosiaali- ja
terveyspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia ole ylipäätään juuri
tutkittu tieteellisesti laadukkaasti. Tietoa voikin suoraan
hyödyntää suomalaisen sairauspäivärahajärjestelmän kehittämisessä
ja työntekijöiden työssä jatkamisen tukemisessa.

Kongressi tarjosi mielenkiintoisen ja korkeatasoisen koosteen
alan eurooppalaisesta tutkimuksesta. Ohjelmassa painottuivat
vaativien tutkimusmenetelmien soveltaminen ja rekisteritutkimus.
Tätä antia Kausto pystyy hyödyntämään heti omassa työssään.

Kausto työsti Tanskan-esitelmästään artikkelin, joka on
arvioitavana tieteellisessä julkaisussa. Muut kirjoittajat ovat
Svetlana Solovieva,
Lauri J. Virta ja
Eira Viikari-Juntura. Artikkeli on osa Kauston
väitöskirjaa, joka valmistunee viimeistään vuoden 2014 alussa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.euroepi2013.org

112257 Tutkimus- ja kehitysmääräraha Tilapäisten työjärjestelyjen vaikutukset tuki- ja liikuntaelinten kipuihin ja masennusoireisiin liittyvään työkyvyttömyyteen. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=112257