European Aerosol Conference EAC 2012, 2.-7.9.2012, Espanja

Hanketiedot

Hankenumero
111344

Hakija
Joonas Koivisto

Toteuttaja
Joonas Koivisto

Lisätietoja
Antti Joonas Koivisto
joonas.koivisto@helsinki.fi

Toteutusaika
4.9.2012 - 30.9.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 480 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2012

Tiivistelmä

Matkastipendi Granada, Espanja 2.9-8.9.2012 European Aerosol Conference. Pidän esityksen aiheesta ”Assessing workers inhalation exposure and dose during production TiO2 particles” konferenssin erikoisteemassa: Instrumentation, Characterization and Exposure Evaluation.

Esitelmä perustuu väitöskirjani osatyöhön, jossa esitetään tehdastyöntekijöiden altistumien ilman hiukkaspitoisuuksille. Määritimme työntekijöiden lähdekohtaiset altistumiset sekä alueelliset keuhkodepositiot. Hengitystieannostaajuudet määritettiin hiukkasten lukumäärä, pinta-ala, ja massa yksiköissä/minuutti. Annostaajuuksia voidaan käyttää arvioitaessa työntekijöiden annoksia eri aikaväleillä.
Tutkimuksessa tuodaan uusi näkemys työntekijöiden lähdekohtaisen hiukkasaltistuksen arviointiin, jota pystytään tehokkaasti hyödyntämään työntekijöiden lähdekohtaisessa riskinanalysoinnissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Joonas Koivisto

Tiedote

Uutta pohjaa työhygieenisille nanohiukkasmittauksille

30.9.2012

Työterveyslaitoksen nanoturvallisuuskeskuksen
tohtorikoulutuksessa oleva tutkija
Joonas Koivisto osallistui Euroopan
aerosolikonferenssiin (European Aerosol Conference), joka
järjestettiin 2.–7. syyskuuta 2012 Granadassa, Espanjassa.

 

Työsuojelurahasto tuki konferenssiin osallistumista
matkastipendillä.

 

Koivisto esitti tapahtumassa väitöskirjansa osatyöhön perustuva
posteriesityksen otsikolla
Assessing workers inhalation exposure and dose during
production of TiO2 particles
.

Koivisto esitti uuden tavan arvioida työntekijöiden altistumista
eri lähteille. Esityksen mukaan työntekijöiden aerosolialtistumisen
ja riskin arviointi pitäisi tehdä lähdekohtaisella tasolla. Tämä
mahdollistaa nanohiukkasten riskinarvioinnin ja antaa pohjan
työhygieenisille nanohiukkasmittauksille.

 

Posteriesitys herätti paljon mielenkiintoa. Päätulokset on
hyväksytty julkaistavaksi
Inhalation Toxicology -lehteen.

 

Koivisto loi uusia yhteyksiä eri tutkimuslaitoksiin, joista osa
oli kiinnostuneita yhteistyöstä post doc -tutkimukseen liittyen.

 

Koivisto sai myös uutta tietoa liittyen ongelmiin synteettisten
nanohiukkasten altistuksen määrittämisessä ja riskin arvioinnissa.
Koiviston tuleva tutkimus keskittyy läheisesti ratkaisemaan näitä
ongelmia.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.eac2012.com