European Aerosol Conference (EAC), Tsekki, 2.-6.9.2013

Hanketiedot

Hankenumero
113208

Hakija
Anna-Kaisa Viitanen

Toteuttaja
Anna-Kaisa Viitanen

Lisätietoja
Anna-Kaisa Viitanen
anna-kaisa.viitanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2013 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 150 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

Hankerahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa tutkijan osallistuminen Euroopan aerosolikonferenssiin syyskuussa 2013. Konferenssi kestää viikon ja se järjestetään Prahassa, Tshekissä. Yksi konferenssin aihealueista on sisätilojen ja työympäristöjen aerosolit, jonka puitteissa konferenssiin osallistuvalla tutkijalla on aihetta käsittelevä suullinen esitelmä. Esitelmän otsikko on ’Occupational exposure to ultrafine particles – work place measurements’.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Kaisa Viitanen

Tiedote

Ultrapienistä hiukkasista isoja altistumisriskejä

15.9.2013

Työterveyslaitoksen tutkija Anna-Kaisa Viitanen osallistui eurooppalaiseen aerosolitutkijoiden konferenssiin, joka pidettiin Prahassa 2.–6. syyskuuta 2013. Viitanen esitteli Työterveyslaitoksella tehtävää tutkimusta työntekijöiden altistumisesta ultrapienille ja pienille hiukkasille. Tutkimusaineisto kerätään mittauksilla työpaikoilta. Työsuojelurahasto tuki Viitasen Tsekin-matkaa stipendillä.

Konferenssin ansiosta Viitanen pääsi keskustelemaan kansainvälisten tutkimusryhmien edustajien kanssa, joten kansainvälisiä tutkimustuloksia on entistä helpompi soveltaa suomalaiseen työelämään.

Viitanen arvioi, että tutkijakumppanien esitykset olivat laadukkaita ja ajantasaisia. Hän kertoo saaneensa konferenssista paljon tietoa tutkimusalansa töistä ja ideoita uusien tutkimushankkeiden suunnitteluun sekä omien työtapojen kehittämiseen.

Viitasen esitykseen pohjaava tieteellinen artikkeli on lähetetty arvioitavaksi Nanotoxicology-lehteen. Muut kirjoittajat ovat Antti Joonas Koivisto, Tomi Kanerva ja Kaarle Hämeri.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.eac2013.cz