European Business Ethics Network (EBEN) Research Conference 2010 -tutkimuskonferenssi

Hanketiedot

Hankenumero
110065

Hakija
Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos

Toteuttaja
Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos

Lisätietoja
Johanna Kujala
johanna.kujala@tuni.fi

Toteutusaika
1.11.2008 - 1.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
16.3.2010
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
47 982 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2010

Tiivistelmä

European Business Ethics Network (EBEN) järjestön vuosittaisen tutkimuskonferenssi EBEN RC 2010 pidetään Tampereella 14.–16.6.2010 teemalla From Theory to Practice – How does business ethics matter? Konferenssin järjestämisestä vastaavat Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksella toimiva vastuullisen liiketoiminnan tutkimusryhmä RESPMAN Research Group, Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ja EBEN Suomi ry.

EBEN RC 2010 -konferenssi on yksi liiketoiminnan etiikan tutkijoiden tärkeimmistä vuosittaisista tapaamisista. Tutkijat pääsevät esittelemään uusia lähestymistapoja, ideoita ja tutkimuksia sekä keskustelemaan näistä muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä etiikan ja vastuullisuuden tuntemusta ja arvostusta liike-elämässä ja sen tutkimuksessa sekä edistää käytännön ja teorian välistä vuoropuhelua.

Konferenssiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki yritysetiikasta ja liiketoiminnan vastuullisuudesta kiinnostuneet. Konferenssin yhteydessä järjestetään jatko-opiskelijoille suunnattu työpajapäivä, jossa opiskelijat saavat mahdollisuuden kuulla alan johtavien tutkijoiden kommentteja tutkimussuunnitelmistaan sekä saada apua tutkimushankkeidensa eteenpäin viemiseen. Konferenssiin odotetaan noin 120 osanottajaa eri puolilta Eurooppaa. Konferenssin puheenjohtajana toimii professori ma. Johanna Kujala Tampereen yliopistosta ja tieteellisestä ohjelmasta vastaa professori Anna-Maija Lämsä Jyväskylän yliopistosta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kujala

Tiedote

Liike-elämän ja tutkimuksen etiikkaa puitiin Tampereella

1.8.2010

Tampereella 14.6.-16.6.2010 järjestetyn The European Business
Ethics Network (EBEN) Research Conferencen  tavoitteena oli
lisätä etiikan tuntemusta ja arvostusta liike-elämässä ja
tutkimuksessa. Lisäksi tavoitteena oli edistää teorian ja käytännön
välistä vuoropuhelua aiheesta. Työsuojelurahasto tuki järjestelyjä
määrärahalla.

Konferenssissa haluttiin tarkastella erityisesti eettisyyden ja
vastuullisuuden toteutumista yritystoiminnassa sekä syitä, joiden
perusteella organisaatiot ottavat yritysetiikan osaksi
toimintaansa.

Kansainvälisen konferenssin tuomisella Suomeen tavoiteltiin myös
yritysetiikkaa koskevan keskustelun lisäämistä suomalaisessa
tutkimuksessa, liiketoiminnassa ja mediassa.

Hyviä puheenvuoroja, vilkasta keskustelua

Konferenssi onnistui sekä sisällön että järjestelyiden puolesta
erinomaisesti. Ohjelmassa kuultiin muun muassa kolme ansiokasta
Keynote-puhetta, ja teemaa puitiin vilkkaasti 27 työryhmässä.
Konferenssiin hyväksyttiin kaikkiaan 85 tutkimuspaperia.

Osanottajia oli 117, jotka edustivat 22 eri maata. Näin
EBEN-tutkimuskonferenssien keskimääräinen kävijämäärä ylitettiin
selvästi.

Ensimmäinen,
Alejo Sisonin Keynote-esitys avasi konferenssin
tieteellisen osuuden. Navarran yliopiston professori käsitteli
esityksessään moraalisen pääoman mittaamista.

Toisen Keynote-puheenvuoron piti norjalainen Senior Advisor
Einar Flydal aiheenaan ISO 26000
-yhteiskuntavastuustandardi.

ISO 26000 -standardi on kehitetty maailmanlaajuiseksi, sekä
julkisten että yksityisten  organisaatioiden välineeksi.
Standardissa annetaan ohjeita yhteiskuntavastuuta koskevien
kysymysten käsittelyyn.

Kolmannessa Keynote-puheenvuorossa kuultiin toimitusjohtaja
Erika Heiskasta. Heiskanen käsitteli tutkimuksen
ja kokemuksen kohtaamista vaativissa toimintaympäristöissä
tapahtuneen eettisen johtajuuden kehittymisen kautta.

Kiinnostavia tutkimuksia ja erikoisteemoja

85 hyväksytyn tutkimuksen joukkoon kuului valmiita artikkeleita,
työn alla olevia tutkimuksia sekä kehitysehdotuksia yritysetiikan
opettamiseen oppilaitoksissa ja yritysjohdon kouluttamisohjelmissa.

Työryhmien ohella konferenssissa järjestettiin kolme
erikoisteemoihin pureutuvaa istuntoa. Näissä käsiteltiin
vastuullista sijoittamista, hyveitä liiketoiminnassa ja
johtamisessa sekä ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardia.

Jatko-opiskelijoille tervetullutta opastusta

Konferenssin yhteydessä järjestettiin seminaaripäivä
jatko-opiskelijoille. Päivä oli erittäin antoisa ja motivoiva
huippututkijoiden kommentteineen.

Opiskelijoiden tutkimuksia kommentoivat professorit
Johanna
Kujala ja
Salme
Näsi Tampereen yliopistosta,
Anna-Maija Lämsä ja
Marjo Siltaoja Jyväskylän yliopistosta sekä
Tuomo Peltonen Tampereen teknillisestä
yliopistosta. Suomalaisviisikkoa täydensivät professorit
Michael Assländer Kasselista,
Raminta Púčétaité Vilnasta,
Julia
Roloff Rennes’stä ja
Alejo
Sison Navarrasta.

Konferenssi näkyi medioissa

Tilaisuudesta kerrottiin monissa suomalaisviestimissä. Konferenssin
puheenjohtajaa, professori Johanna Kujalaa sekä tutkija
Katriina Penttilää haastateltiin Tampereen
alueradion ohjelmassa, jossa käsiteltiin vastuullista
liiketoimintaa ja vastuullisia brändejä.

Tieteellisen ohjelman puheenjohtajaa, professori Anna-Maija Lämsää
haastateltiin Kansan Uutisiin ISO 26000 -standardista ja
yritysetiikasta. Konferenssia sekä jatko-opiskelijoiden työpajaa
käsittelevä artikkeli julkaistiin Yritysetiikka-lehden numerossa
2/2010. Artikkeleja julkaistaneen myös Ympäristö-,
Tapaturmavakuutus- sekä Fakta-lehdissä.

Konferenssissa tuotettiin CD-ROM-muotoinen Proceedings-julkaisu,
joka sisältää muun muassa valtaosan hyväksytyistä
tutkimustiivistelmistä. Julkaisu jaettiin osanottajille
konferenssipaketissa.

Konferenssipapereiden pohjalta toimitetaan Electronic Journal of
Business Ethics and Organization -lehti on myös kiinnostunut
aiheeseen liittyvistä tutkimuksista.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Aineisto

Keynote-esitykset ovat luettavissa Tampereen yliopiston internet-sivuilta www.uta.fi/conference/ebenrc2010. Sivustoilta saa myös muuta konferenssia koskevaa tietoa 31.12.2010 saakka. http://www.uta.fi/conference/ebenrc2010