European Health Management Association EHMA Annual Conference 2014, Leadership in Healthcare, from bedside to board 24. – 26.6.2014, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
114259

Hakija
Anni Vanhala

Toteuttaja
Anni Vanhala

Lisätietoja
Anni Vanhala
anni.vanhala@pshp.fi

Toteutusaika
2.5.2014 - 15.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 450 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2014

Tiivistelmä

Euroopan terveysjohtamisen moniammatillinen ja -tieteinen konferenssi Birminghamissa, jossa terveydenhuollon muistutuksia käsittelevän tutkimushankkeen yhden osan analyysista, tuloksista ja johtopäätöksistä on suullinen 30 min esitys: ”Patients’ and relatives’ complaints and managers’ responses” (Potilaiden ja omaisten muistutukset ja johtajien vastaukset)
.
Kysessä on sairaalan muistutusasiakirjoihin perustuva tutkimus. Tavoitteena on avata muistutusprosessia asiakkaan ja viranomaisen vuorovaikutusprosessina. Aineistona ovat sairaalan antamat muistutusvastineet ja niiden taustalla olevat muistutukset. Analysoimme aineistoa laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Muistutukset käsittelivät eniten hoitoa ja menettelytapaa, käytöstä ja kohtelua sekä tiedonsaantia. Institutionaalinen vuorovaikutus kuvautuu erilaisten tietojen vaihtona: muistutuksissa korostuu kokemustieto ja vastineissa lääketieteellinen sekä potilaskertomukseen dokumentoitu tieto. Sekä asiakkailla että viranomaisilla on valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta eri kohdissa prosessia. Parhaimmillaan muistutus säilyttää ja korjaa kansalaisten luottamusta terveydenhuollon toimintaan ja toimijoihin.

Osallistuminen konferenssiin mahdollistaa tutkija- ja ammattilaisverkostojen virittämistä.

Rahoitusta on haettu matkustus- ja majoituskuluhin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anni Vanhala

Tiedote

Terveydenhuollon muistutuksia koskeva tutkimus esillä kongressissa Iso-Britanniassa

15.8.2014

Tutkija
Anni Vanhalan tutkimus käsittelee terveydenhuollon
muistutuksia. Potilaiden ja omaisten muistutukset ja johtajien
vastaukset -tutkimushanke avaa muistutusprosessia asiakkaan ja
viranomaisen vuorovaikutusprosessina. Hanke perustuu sairaalan
muistutusasiakirjoihin.

Tutkimuksen muistutukset käsittelivät hoitoa ja menettelytapaa,
käytöstä ja kohtelua sekä tiedonsaantia. Sekä asiakkailla että
viranomaisilla on valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta eri
kohdissa prosessia. Parhaimmillaan muistutus säilyttää ja korjaa
kansalaisten luottamusta terveydenhuollon toimintaan ja
toimijoihin.

Tutkimuksesta ilmestyy artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä
aikakauslehdessä vuonna 2015.

Vanhala osallistui Euroopan terveysjohtamisen konferenssiin
European Healt Management Association EHMA Annual Conference 2014,
Leadership in Healthcare kesäkuussa 2014. Työsuojelurahasto tuki
kongressiin osallistumista. Moniammatillinen kongressi pidettiin
Birminghamissa Iso-Britanniassa.

Konferenssin kautta Vanhala sai julkisuutta tutkimukselle ja
pääsi keskustelemaan laajasti aiheesta kiinnostuneiden tutkijoiden
ja kehittäjien kanssa, etenkin Euroopan alueella.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Palomäki Susanna, Vanhala Anni. 2014. Tutkimus terveydenhuollon muistutuksista. Jaakola Anne-Mari, Leinonen Leena, Väänänen-Fomin (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti. ISSN 1797-8610 http://www.talentia.isinteksas.com/edocs/julkaisut/tutkivasosiaalityo2014

www.ehma.org

Katso myös stipendi 113328 Muistutus terveydenhuollon asiakkaan arvioimana prosessina. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=113328