European Pain Federation EFIC:n kongressi 2.-5.9.2015, Itävalta

Hanketiedot

Hankenumero
115241

Hakija
Helena Miranda

Toteuttaja
Helena Miranda

Lisätietoja
Helena Miranda
helena.miranda@hel.fi

Toteutusaika
2.9.2015 - 30.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
700 euroa

Kokonaiskustannukset
2 088 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2015

Tiivistelmä

Esittelen European Pain Federation EFIC:n kongressissa ’Pain in Europe IX – Translating Evidence into Practice’ Itävaltassa 2.-5.9.2015 Kipu ja työkyky-kehittämishankkeen sisältöä. Kyseinen hanke on Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen hanke, jonka tavoitteena on ottaa kipu ja siihen liittyvä työkyvyttömyys ”haltuun” työterveyshuollossa. Käytännössä pyritään kehittämäänn ja jalkauttamaan aktiivisia toimintatapoja, joissa huomioidaan kipu ja kivun aiheuttama haitta kokonaisvaltaisesti ja joissa huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa suunnitellaan työn muokkausta ja muita tukitoimia kipuoireisen työkyvyn ylläpitämiseksi.

Kipu ja työkyky-hanke sisältää seuraavia keinoja kipuoireisen työntekijän työkyvyn tukemiseksi: kivun kroonistumista ja työkyvyttömyyttä aiheuttavien tekijöiden systemaattinen seulonta, vaihtoehtojen etsiminen sairauspoissaoloille, yhteiset sairauspoissaolojen kirjoittamiskäytännöt yleisimmissä kipuoireissa, fysioterapeutin suoravastaanotto, kognitiivis-behavioraalisen työotteen ja psykofyysisen fysioterapian hyödyntäminen kivunhoidossa, kivunhallintaryhmät sekä johdon, esimiesten ja työntekijöiden koulutus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Miranda

Tiedote

Kipupotilaiden hoitoon uusia työkaluja

30.9.2015

Kivusta kärsivien asiakkaiden kivunhallintaa ja työkykyä pitää
tukea, ja heidän tilanteestaan tulee tarjota heidän esimiehilleen
tarpeeksi tietoa, todetaan vuoden 2015 alussa käynnistyneessä Kipu
ja työkyky -kehittämishankkeessa.

Tavoitteena on kehittää monipuolisia ja systemaattisia keinoja
ottaa kipu haltuun työterveyshuollossa eli tukea kipuoireisen
asiakkaan kivunhallintaa ja työkykyä sekä tarjota esimiehille
oikeaa tietoa kipuoireiden vaikutuksesta työkykyyn. Hankkeen myötä
Helsingin kaupungin työterveyskeskuksessa luodaan uuden tiedon
jalkauttamiseksi kipu- ja työkyky –aiheiset verkkokurssit
henkilökunnan, asiakkaiden ja esimiesten käyttöön. Lisäksi pyritään
käynnistämään kivunhallintaryhmiä sekä fysioterapeuttien
suoravastaanottotoimintaa. Työkyvyttömyysriskissä olevien, kipua
potevien asiakkaiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi otetaan myös
käyttöön uusia työkaluja.

Tutkija
Helena Miranda esitteli hankettaan European Pain
Federation -kipukongressissa Wienissä, Itävallassa. Kongressiin oli
kokoontunut yli 1000 kansainvälistä kipututkijaa ja kliinikkoa.
Kongressi järjestettiin syyskuussa 2015.

Työsuojelurahasto tuki Mirandan osallistumista konferenssiin
matkastipendillä. 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivu http://efic.kenes.com/ Avaa

Avaa