Expansive learning, contradictions, and transformative agency – A Change Laboratory intervention in an academic library -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113367

Hakija
Juhana Rantavuori

Toteuttaja
Juhana Rantavuori

Lisätietoja
Juhana Rantavuori
juhana.rantavuori@helsinki.fi

Toteutusaika
6.3.2014 - 5.3.2015

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
5.3.2015

Tiivistelmä

Väitöskirjatyössä tutkitaan työssä oppimista kehittämishankkeessa, jossa kirjastotyöntekijät yhdessä asiakkaiden kanssa kehittävät uusia palveluita tutkimusryhmien tarpeisiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin Muutoslaboratorio -interventiomenetelmää. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on toiminnan teoria ja sen puitteissa erityisesti ekspansiivisen oppimisen teoria.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmää työssä tapahtuvan oppimisen analysointiin ja sen tutkimiseen, mikä merkitys työntekijöiden aloitteilla ja aktiivisella osallistumisella on työorganisaation kehittämistoimintaan.

Tutkimuksen aineistona on Muutoslaboratoriointervention kahdeksan kehittämisistuntoa. Läsnä näissä istunnoissa oli kirjastotyöntekijöiden lisäksi tutkijoita neljästä eri tutkimusryhmästä, jotka edustivat prosessissa kirjaston asiakkaita. Osallistujien oppimista analysoidaan tunnistamalla aineistosta oppimistekoja, työssä ilmeneviä ristiriitoja sekä osallistujien toimijuuden ilmaisuja.

Väitöskirjatyön aineisto on kerätty Helsingin yliopiston kirjastossa toteutetusta kehittämis- ja tutkimushankkeesta nimeltä ”Solmutyöskentely kirjastossa”. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioituina artikkeleina oppimisen ja työelämän tutkimuksen kansainvälisissä lehdissä vuosina 2014-2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juhana Rantavuori

Tiedote

Työtä kehitetään asiakkaiden kanssa, tutkija tutkii

5.3.2015

Filosofian maisteri
Juhana Rantavuori tekee väitöskirjaa luovasta
työssä oppimisesta. Hän tutkii hanketta, jossa kirjastotyöntekijät
tutkija-asiakkaiden kanssa kehittivät uusia palveluita
tutkimusryhmille. Rantavuori analysoi yksityiskohtaisesti puheet ja
vuorovaikutukset. Oppimisprosessin analyysimenetelmä on hänen
kehittämänsä.

 

Rantavuori soveltaa osallistavan kehittämistyön
muutoslaboratorio-interventiomenetelmää ja professori Yrjö
Engeströmin kehittämää ekspansiivisen oppimisen teoriaa. Rantavuori
teki tutkimustaan Työsuojelurahaston stipendillä.

Tutkimuksen pääaineistona on Helsingin yliopiston kirjaston
Solmutyöskentely kirjastossa -hanke. Hankeaikana toteutettu
muutoslaboratorio-interventio kokosi kirjastotyöntekijöitä ja
kirjaston asiakkaista neljä tutkijaa.

Tutkijastipendiaikana Rantavuori analysoi kokonaisen
muutoslaboratorioprosessin: kahdeksan kehittämisistuntoa, joissa
puhuttiin 18 tuntia 29 minuuttia, 4 184 puheenvuorossa.

Interventiossa kirjastotyöntekijät alkoivat muokata kirjaston
organisaatiomallia vastaamaan muuttunutta työn luonnetta.

Vaikuttamisenhalu näkyy

 

Interventiossa keskeiseksi nousi osallistujien halu vaikuttaa
muutoksen kehittämissuuntaan. Tämä näkyi muutoksen vastustamisena,
jolloin painotettiin rajallisia voimavaroja, jotka pitäisi
kohdistaa järkevästi.

 

Toiseksi muutostoimijuus näkyi visiointina. Digitaaliset työkalut
pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin ja tutkimusryhmien yhteistyöhön
tarvittaisiin uusia, tehokkaita toimintatapoja.

 

Kolmanneksi tuli esiin sitoutuminen kokeilujen käynnistämiseen.
Tällöin henkilöstö ottaisi käyttöön verkossa toimivia työkaluja,
tutkija-asiakkaiden kanssa.

Rantavuori kuvailee tehneensä ristiriitojen manifestaatioiden
analyysin.

 

Rantavuori on esitellyt analyysiaan jo syksyllä 2014 kulttuurin ja
toiminnan tutkimuksen konferenssissa Australiassa. Useita hänen
esityksiään on hyväksytty konferensseihin tai lähetetään
tiedelehtiin. Rantavuori pyrkii väittelemään vuonna 2016.

Toimittaja
Hannu Kaskinen