Expertise in professional services – Combining insights from the literature and of practitioners

Hanketiedot

Hankenumero
117011

Hakija
Tanja Lepistö

Toteuttaja
Tanja Lepistö

Lisätietoja
Tanja Lepistö
tanja.lepisto@utu.fi

Toteutusaika
25.4.2017 - 8.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
900 euroa

Tulokset valmistuneet
8.5.2017

Tiivistelmä

Asiantuntijuuden kehittyminen ja oppiminen asiantuntijapalveluissa- näkemyksiä kirjallisuudesta ja käytännöstä (Professional service firms´ development of expertise through co-creation in networks – a practice perspective) Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata asiantuntijuutta, mistä se muodostuu ja miten sen kehittyy verkostomaisen toiminnan ja yhteisöllisen oppimisen kautta. Esittelin väitöskirjatutkimukseni kokonaisuutta konferenssissa: 23rd Nordic Workshop on Interorganizational research, Stavangerissa, Norjassa, 26.-28.4.2017. Teen artikkeliväitöskirjaa ja yksi neljästä artikkelistani julkaistaan 11/2017. Tutkimuksen empiirinen aineisto tulee kahdesta asiantuntijaverkostosta. Tutkimus kontribuutio kohdistuu markkinoinnin kirjallisuuteen, erityisesti yhteiskehittämisen ja asiantuntijapalveluyrityksen resurssipohjan kehittymisen näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena on käytäntöön perustuva määritelmä asiantuntijuudesta asiantuntijapalveluissa, erityisenä kontekstina liikkeenjohdon konsultointi ja valmennus: mistä asiantuntijuus koostuu, mitkä ovat avainresurssit. Kuvaan myös prosessia, miten asiantuntijuus kehittyy resurssien integraation ja oppisen kautta asiakkaiden ja heidän sidosryhmiensä kanssa ratkaisuja ja palveluita kehitettäessä. Tutkimus tuo uutta näkökulmaa myös käytäntötutkimukseen (practice research) tunnistamalla yhteiskehittämisen käytäntöjä (erityisesti fasilitaatiokäytäntöjä, joita asiantuntijapalvelujen tarjoajat käyttävät sekä strategiatyön käytäntöjä).

Hankkeen vastuuhenkilö

Tanja Lepistö

Tiedote

Asiantuntijuus kehittyy verkostoissa

8.5.2017

Tanja Lepistö osallistui organisaatiotutkijoiden pohjoismaiseen työpajaan, joka pidettiin Norjan Stavangerissa 26.–28. huhtikuuta 2017. Jokainen 42 osallistujasta toimi kahden tutkimuspaperin vastaväittäjänä ja jokainen sai kahdelta vastaväittäjältä kommentit.

Lepistö esitteli väitöskirjahankettaan, jossa hän tutkii asiantuntijapalveluyrityksen asiantuntijuuden kehittymistä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien verkostossa. Väitöskirjan neljä itsenäistä tutkimusta on määrä julkaista artikkeleina tiedelehdissä.

Ensimmäisessä artikkelissa Lepistö ja Ulla Hytti käsitteellistävät oppivan yhteisön syntymistä, erityisesti johdon konsultoinnin ja valmennuksen sekä liiketoiminnan kehittämisessä.

Toisessa artikkelissa Lepistö ja Elina Jaakkola tarkastelevat työpajoja. He kysyvät, miten asiantuntijapalvelujen tarjoaja suunnittelee ja toteuttaa yhteiskehittämistä.

Kolmannessa artikkelissa Lepistö, Hytti ja Satu Aaltonen tutkivat itsenäisten konsulttien välistä strategiatyötä.

Neljänteen artikkeliin Lepistö ja Arja Lemmetyinen ovat keränneet aineistoa kahdesta verkostosta: Liiketoiminnan kehittäjät, tutkijat ja yritykset kehittävät erityisesti muutosjohtamisesta ratkaisuja johdon valmennukseen; toinen verkosto on pohjoismaisen kulttuurimatkailun start-up -hanke. Lepistö aikoo pureutua verkoston päätoimijoiden yhteistyökokemuksiin.

Lepistö on Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön projektitutkija. Työsuojelurahasto tuki hänen osallistumista organisaatiotutkijoiden pohjoismaiseen työpajaan matkastipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen