Fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Lempäälän kunnan yhteisöpalveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
220216

Hakija
Lempäälän kunta

Toteuttaja
Valmennustrio Oy

Lisätietoja
Nina Lehtinen
nina.lehtinen@lempaala.fi

Toteutusaika
8.8.2022 - 15.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
23 412 euroa

Kokonaiskustannukset
46 824 euroa

Tiivistelmä

Lempäälän yhteisöpalveluissa lähdetään kehittämään fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuodaan fasilitaattorit osaksi johtamisjärjestelmää. Kunnassa tapahtuvien organisaatio muutosten vuoksi on tarve kehittää toimintaa ja toimintatapoja muutoksen johtamiseen ja hallintaan. Hankkeessa kehitetään positiivisia keskinäisiä riippuvuussuhteita sisäisessä yhteistyössä, tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Asiantuntijoina toimivat Valmennustrio, Valmennustalo Virta ja Crealife.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Lehtinen