Fasilitointitaidoilla uusia yhteistyön ulottuvuuksia Kauhajoen kaupungissa

Hanketiedot

Hankenumero
220279

Hakija
Kauhajoen kaupunki

Toteuttaja
Valmennustrio Oy

Lisätietoja
Eija Liikamaa
eija.liikamaa@kauhajoki.fi

Toteutusaika
15.9.2022 - 15.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2022
17 569 euroa

Kokonaiskustannukset
35 138 euroa

Tulokset valmistuneet
4.1.2024

Tiivistelmä

Kaupungin hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeessa päätavoitteena on viestintä- ja vuorovaikutustaitojen lisääminen sekä moniammatillisen fasilitaattoriryhmän saaminen osaksi hyvinvointipalveluiden toimintaa. Hankkeen aikana opitaan edistämään työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä, fasilitointitaitoja sekä muutoksista tulevien uusien toimintatapojen edistämistä. Koska toiminnan kehittäminen ja muutokset vaativat hyvää yhteistyötä, myös luottamuksen rakentaminen on tiimien välillä tärkeää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Liikamaa

Tiedote

Fasilitointitaidoilla uusia yhteistyön ulottuvuuksia Kauhajoen kaupungissa

4.1.2024

Tiivistelmä

Hanke oli Kauhajoen, Reisjärven, Lempäälän, Vaasan ja Tammelan yhteishanke, jonka päätavoitteeksi määriteltiin vahvistaa fasilitointi-ja vuorovaikutustaitoja laboratorio- ja taidemenetelmällä sekä erilaisilla fasilitoinnin menetelmillä. Hankkeen tuloksena kuntiin saatiin fasilitaattoreita, joiden avulla esim. palaverikäytännöt paranivat. Lisäksi luotiin fasilitoinnin käsikirja. Näitä menetelmiä ja käsikirjaa voidaan soveltaa muillakin työpaikoilla sekä johtamisessa että henkilöstön itseohjautuvuudessa

Lähtökohdat

Kauhajoen hyvinvointipalveluiden toteuttaminen tarvitsee vahvoja vuorovaikutus- ja fasilitointitaitoja, joten tavoitteeksi määriteltiin niiden kehittyminen. Tavoitteena oli yhteistyön lisääminen eri tahojen kanssa ja henkilöstön välillä. Asiantuntijoina toimivat Valmennustrion, Valmennustalo Virran ja Crealifen henkilöt. Menetelminä käytettiin fasilitoinnin eri työskentelytapoja sekä taidetta. Tutkimustausta: Johtajuuskulttuuri–toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä̈ (A. Mäki, Vaasan yliopisto)

Kohderyhmät

Kauhajoelta hankkeessa oli mukana hyvinvointipalveluista kirjasto-, opisto ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Henkilökuntaa hankkeeseen osallistui 40 hlöä.

Menetelmät

Kehittämismenetelminä käytettiin erilaisia fasilitoinnin menetelmiä: me-we-us, voimakenttäanalyysi, pariporinat ja via-vahvuuskartoitus tunnistamaan henkilökunnan vahvuudet. Laboratoriotyöskentely eli kokeilemalla oppiminen ja fasilitaattorit osaksi hyvinvointipalveluiden johtamisjärjestelmää. Syntyi myös uusia ja innovatiivisia tapoja pitää palaverit.

Vaikuttavuus

Hanke lisäsi työhyvinvointia ja sillä oli vaikuttavuutta esihenkilötyöhön hankkeen loppupuolella tehdyn henkilöstömittauksen perusteella. Lisäksi hanke paransi yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä itseohjautuvuutta eri palveluiden toteuttamisessa ja työtehtävien tekemisessä. Koska hyvinvointipalveluiden koko henkilökunta oli mukana, lisäsi hanke myös vaikutusmahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Fasilitaattoreiden tuominen osaksi johtamisjärjestelmää ja johtamisen menetelmiä esim. valmentavan johtamisen tehostaminen. Lisäksi hankkeessa käytettiin kolmen eri asiantuntijan menetelmiä esim. taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen tavoitteiden määrittämisessä ja ratkaisujen löytämisessä erilaisiin haasteisiin.

Aineisto

Fasilitointitaidoilla uusia yhteistyön ulottuvuuksia Kauhajoen kaupungissa. Loppuraportti. 2023. Avaa