FireFit-hanke: Kuinka edistää palomiesten terveyttä ja fyysistä toimintakykyä tietokonepohjaisen fyysisen toimintakyvyn arviointijärjestelmän avulla.

Hanketiedot

Hankenumero
117381

Hakija
Sirpa Lusa

Toteuttaja
Sirpa Lusa

Lisätietoja
Sirpa Lusa
sirpa.lusa@ttl.fi

Toteutusaika
29.4.2018 - 7.5.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2017
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
3 100 euroa

Tulokset valmistuneet
7.5.2018

Tiivistelmä

Tavoitteena on esitellä 29.4.-4.5.2018 Dublinissa Työterveyshuollon kongressissa (International Congress on Occupational Health; ICOH) Suomessa kehitetyn palo- ja pelastushenkilöstön fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto ja seurantajärjestelmän käytettävyyttä ja sen kehittämistarpeita tulevaisuudessa. Esityksessä korostuu järjestelmän käytettävyys pelastuslaitosten ja heidän työterveyshuoltojensa yhteisenä välineenä fyysisen toimintakyvyn varhaisessa ylläpitämisessä ja edistämisessä työuran kaikissa vaiheissa. Hakija on kutsuttuna esittäjänä ikääntymistä ja interventioita käsittelevässä sessiossa, jossa on esiintyjinä myös muualta Euroopasta. Kongressissa saatuja kokemuksia ja tietoja voidaan heti sen päätyttyä hyödyntää menetelmän jatkokehittämisessä ja soveltamisessa työterveyshuoltojen ja pelastuslaitosten toimintaan muun muassa koulutustilaisuuksien yhteydessä. Kongressista saatujen kehittämisideoiden myötä järjestelmää voidaan soveltaa paremmin myös muille fyysisesti kuormittaville aloille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Lusa

Tiedote

FireFit kehittää työterveysyhteistyötä

7.5.2018

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sirpa Lusa osallistui työterveyshuollon kongressiin Irlannin Dublinissa 29.4.–4.5.2018. Hän esitteli Suomessa kehitettyä palomiesten fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantajärjestelmää.

Vaikka tätä FireFit-järjestelmää käytetään pääasiassa pelastuslaitoksissa, työterveyshenkilöstö esimerkiksi arvioi terveydellisen riskin ja mittaa kehonkoostumuksen. Tiedot ovat pilvipalvelussa molempien alojen ammattilaisten käytössä.

Lähes kaikkien (88 %) Työterveyslaitoksen tutkimukseen vastanneiden mielestä FireFit-järjestelmän käyttö paransi työterveysyhteistyötä. Työterveyslääkärin ja -fysioterapeutin ehkäisevät käynnit olivat lisääntyneet.

Lusa arvioi, että FireFit-järjestelmä toimii työterveysyhteistyön välineenä, sillä se helpottaa keskustelua työkykyongelmista. Järjestelmä on lisännyt fyysisen toimintakyvyn arvioinnin laatua ja ohjeistuksen yksilöllisyyttä. FireFit auttaa huomaamaan työkyvyn aleneman riittävän varhain.

Järjestelmän käyttö vaatii kuitenkin jatkuvaa kouluttautumista ja selvät pelisäännöt kussakin pelastuslaitoksessa.

Lusa päättelee, että hänen ja muiden tutkijoiden kannattaa kehittää Twitterin ja muiden uudehkojen viestintäkanavien käyttöä tiedonjakamisessa.

Dublinissa vahvistui Lusan se näkemys, että myös Suomen työelämässä pitää yhä kiinnittää huomiota fyysisesti kuormittavien alojen työtekijöiden työkyvyn ylläpitoon, vaikka entistä enemmän tehdään istumatyötä.

Konkreettisia yhteistyötarjouksia hän sai Hongkongista, Venäjältä ja Belgiasta.

Lusa oli saanut kongressiin osallistumiseensa Työsuojelurahaston matkastipendin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen