Fjazz – vuorovaikutteinen, uusi tapa toimia

Hanketiedot

Hankenumero
115064

Hakija
Festum Software Oy

Toteuttaja
Festum Software Oy

Lisätietoja
Minna Halonen
minna.halonen@festum.fi

Toteutusaika
16.2.2015 - 1.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2015
29 900 euroa

Kokonaiskustannukset
59 800 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2016

Tiivistelmä

Fjazz-kehityshankkeen kautta haetaan liiketoimintamallia, joka on kestävä niin taloudellisesti kuin henkilöstön inhimillisten resurssien näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa. Käytämme apuna uusinta tietoa ja kokemusta muutoksen johtamisesta ja eri kehittämismenetelmistä mm.lean- ja agileajattelusta. Hanke on osa työtämme, ei erillinen kehitystehtävä ja sen innovaatiot otetaan nopeasti arkikäyttöön organisaatiossamme. Fjazz-kehityshankkeessa yhdistetään suunnitelmallisesti tietoisen vuorovaikutuksen rakentamisen foorumit ja tavat, lean-ajattelu ja ketterien menetelmien keinot/välineet.
Konkreettisena tuloksena Fjazz-hankkeesta on uusi toimintamalli teknologisten sovellusten toimittamisessa asiakkaillemme. Otamme sen käyttöön toimivina osina koko hankkeen ajan ja ensimmäisen käyttöönotto tapahtuu kaksi viikkoa hankkeen käynnistymisestä. Henkilöstön vuorovaikutustaidot kasvavat kehityshankeen myötä ja yrityksemme vuorovaikutusfoorumit ja mahdollisimman aikaansaavat toimintatavat rakennetaan yhteisöllisesti tässä prosessissa. Henkilöstön työhyvinvointi on turvattu hyvän vuorovaikutuksen,työtä tukevan tiimityön ja osallistavan johtamisen kautta. Kokeneet asiantuntijat eivät ylikuormitu ja uudemmat työntekijät pääsevät työhön mukaan jouhevasti ja voivat oppia/kehittyä työssään entistä suunnitelmallisemmin.

Hankeen ulkoisena asiantuntijana ja valmentajana toimii työ- ja organisaatiopsykologi Soile Aho Psykologipalvelu Fokka Oy:stä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Halonen

Tiedote

FJAZZ loi vuorovaikuitteista työkulttuuria

1.8.2016

Kehityshankkeessa löytyi uusi malli teknologisten sovellusten toimittamisessa asiakkaille ja lisäksi työyhteisölle  luotiin vuorovaikutteinen, ryhmämäinen tapa tehdä työtä.

Festum Software Oy:n FJAZZ-kehityshankkeessa sovellettiin voimaantumisen uusinta tutkimusta ja sitä käytettiin prosessikonsultoinnissa hyödyksi. Kehityshankkeessa luotiin yritykselle FJAZZ-toimintatapa, jossa haluttiin sekä saavuttaa taloudellisuutta että luoda entistä parempaa työkulttuuria.

Hankkeen alussa asiantuntijat tekivät työtään liian yksin. Muutosten keskellä kaivattiin yhdessä työskentelyä ja läpinäkyvyyttä työhön.

Kehityshankkeen työskentelytapana oli kuuden henkilön ydinryhmä, jossa oli sekä koodareita että projektipäälliköitä ja pääarkkitehti. Ryhmä haki hankkeessa yhtiölle toimintatapaa, jossa saavutetaan toiminnalliset tavoitteet ja hyödynnetään uuden välineen käyttöä. Uuden toimintatavan käyttöönottoa mallinnettiin sisäisessä tuotekehityksessä.

Hankkeessa lisättiin vuorovaikutteisuutta ja hyödynnettiin lean-ajattelun konkretisoinnin keinoja, kuten yksinkertaisen työn visualisoinnin menetelmiä. Lisäksi agile-menetelmien laajentaminen tuotiin koskemaan koko organisaation toimintaa.

Vuorovaikutukselle aikaa

Uudet, ketterät työtavat halutaan saada osaksi koko työyhteisön toimintaa. Ei riitä, että vain osa yrityksen henkilöstöstä käyttää niitä. Yhteistyötä voidaan sujuvoittaa kiinnittämällä huomioita vuorovaikutuskäytänteisiin, riittävään aktiivisuuteen ja vuorovaikutushaasteiden tulokselliseen hallintaan.

Lisäksi innovointityössä pitää antaa tarpeeksi aikaa vuorovaikutukselle. Tutkimusten mukaan on vaativinta päästä hyödyntämään muiden tietotaitoa ja osaamista työssä.

Hankkeen yksi päämäärä oli, ettei työ ylikuormita harvoja osaajia vaan työkuormat tasaantuvat ja oppiminen organisaatiossa lisääntyy.

Uusi työväline tuo työprosesseihin uuden seurantamahdollisuuden ja tuo lisää läpinäkyvyyttä työhön, työkuormiin ja työprosesseihin. Yrityksessä päätettiin pitää viikko- ja kuukausipalaverit koko henkilöstölle, sekä projektin seurantapalaverit ja lisäksi koko henkilökunnan kick-off-tilaisuus uudesta työvälineestä.

Työ- ja organisaatiopsykologi, työterveyspsykologi Soile Aho Psykologipalvelu Fokka Oy:stä oli Festum Softwaren kehittämishankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana. Työsuojelurahasto on rahoittanut kehityshanketta.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Avaa

, Minna Halonen, 2016