Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin vahvistaminen esittävien taiteiden työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
210090

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Susanna Visuri
susanna.visuri@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 24.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
145 000 euroa

Kokonaiskustannukset
230 695 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2023

Tiivistelmä

Esittävien taiteiden turvallisuuskulttuuri on ristiriitainen ja alalla siedetään epäkohtia. Tutkimus tuottaa tietoa tekijöistä ja keinoista, jotka edistävät tai ehkäisevät työturvallisuuden ja hyvinvoinnin epäkohtiin puuttumista toimialalla. Tutkimus tehdään osallistavin menetelmin yhdessä alan ammattilaisten kanssa, tutkimuksen toteutuksesta yhdessä sopien. Tuloksena tutkimus tuottaa tietoa ja toimintatapoja, joiden avulla alan toimivat voivat vahvistaa puuttumisen kulttuuria työyhteisöissään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Visuri

Tiedote

Esittävien taiteiden alalla halutaan tunnistaa ja ratkaista työn epäkohtia

15.12.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat epäkohtiin puuttumiseen. Lisäksi etsittiin keinoja työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja epäkohtiin puuttumiseen. Tutkimus toteutettiin osallistuvin menetelmin yhdessä esittävän taiteen ammattilaisten kanssa. Tulokset osoittavat, että puuttumisen vahvistamiseksi esittävien taiteiden työyhteisöissä tarvitaan muutoksia kulttuurisella, vuorovaikutuksellisella ja rakenteellisella tasolla. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa myös muiden toimialojen työpaikoilla epäkohtiin puuttumisen vahvistamiseksi.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Esittävien taiteiden aloilla on ristiriitainen turvallisuuskulttuuri ja alalla on totuttu sietämään työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin epäkohtia. Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin vahvistaminen esittävien taiteiden työyhteisöissä -tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa tekijöistä, jotka ehkäisevät ja edistävät epäkohtiin puuttumista. Lisäksi tutkimuksessa etsittiin keinoja työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja epäkohtiin puuttumiseen alan työyhteisöissä.

Aineisto

Tutkimusaineisto koostuu kanssatutkijoiden omia kokemuksia ja ajatuksia kuvaavista teksteistä, kuva- ja tekstidokumenteista, eläytymismenetelmällä kerätyistä tarinoista ja vertaishaastatteluista. Lisäksi aineistoon kuuluvat Työterveyslaitoksen tutkijoiden koostama työpäiväkirja sekä kysely, jolla selvitettiin kanssatutkijoiden kokemuksia tutkimukseen osallistumisesta.

Menetelmät

Tutkimus toteutettiin laadullisin osallistuvin menetelmin yhdessä 33 esittävän taiteen alalla työskentelevän henkilön kanssa. He toimivat hankkeessa kanssatutkijoina. Kanssatutkijat osallistuivat tutkimusteemojen täsmentämiseen, tutkimusaineistojen keräämiseen ja aineistojen analysointiin. Kaikki aineistot analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Esittävissä taiteissa työhyvinvoinnin ja turvallisuuden epäkohtiin puuttumisen vahvistamiseksi tarvitaan muutoksia kulttuurisella, vuorovaikutuksellisella ja rakenteellisella tasolla. Alalla on keskusteltava siitä, miten vallitsevat perusoletukset ehkäisevät epäkohtien tunnistamista ja niiden käsittelyä. Turvallisen ilmapiirin, rakentavan vuorovaikutuksen ja kollektiivisen vastuunoton vahvistamista tulee jatkaa.Myös henkilöstöjohtamisosaamista sekä työryhmä- ja yhteistyötaitoja tulee kehittää.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti tietoa epäkohtiin puuttumiseen vaikuttavista kulttuurisista, vuorovaikutuksellisista ja rakenteellisista tekijöistä esittävissä taiteissa. Tutkimus toi myös esiin hyviä käytäntöjä. Tulosten perusteella alalla vaikuttaisi olevan käynnissä kulttuurinen muutos, jossa työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen aletaan suhtautua? suhtaudutaan vakavasti ja niistä huolehditaan. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla, toiminnan organisoitumisen muodosta riippumatta.

Aineisto

Susanna Visuri, Heli Ansio, Inka Koskela.Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin vahvistaminen esittävien taiteiden työyhteisöissä. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-137-6 (PDF) Avaa

Blogi_Teperi_Miksi turvallisuuden kehittämisessä tulee ymmärtää ihmistä Avaa

Blogi_Visuri_Ansio_Kanssatutkijat voimaantumisen kokemuksia tutkimuksen parista Avaa

Blogi_Visuri_Tehdään esittävää taidetta turvallisuudesta tinkimättä Avaa

Julkaisuluettelo Avaa