Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa

Hanketiedot

Hankenumero
117333

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Susanna Visuri
susanna.visuri@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2018 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2018
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
235 018 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2020

Tiivistelmä

Esittävien taiteiden työpaikoilla tapaturma-, vaara- ja haittatekijät ovat ilmeisiä, mutta resurssit, asenteet ja osaaminen työturvallisuuden hallintaan vaihtelevat merkittävästi. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista, kehittää käytännönläheisiä työkaluja sekä tukea työpaikkojen sisäistä kulttuurin muutosta. Toimialaa sitoutetaan systeemitason turvallisuusajatteluun, ennakoivaan toimintaan sekä onnistumisiin ja turvallisuutta ylläpitäviin tekijöihin. Tutkimusaineisto kerätään kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja ryhmäkeskusteluilla. Saatu tieto hyödynnetään turvallisuusjohtamisen ja riskinarviointityökalujen kehittämisessä yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa. Tieto ja työkalut jalkautetaan temaattisissa työpajoissa ja aineistopankissa.

Tuloksista ja aihepiiristä tuotetaan yleistajuisia julkaisuja hankkeen ajan sekä tutkimusraportti ja vertaisarvioidut artikkelit vuonna 2020. Tuloksia voivat hyödyntää esittävien taiteiden toimijat, työterveyshuollot, tapaturmavakuutusyhtiöt, oppilaitokset, tapahtumien järjestäjät, elokuva-, tv-, viestintä- ja media-ala sekä äänentoisto- ja valaistuspalvelut. Yhteistyössä: Suomen Teatterit, TEME, Näyttelijäliitto, Muusikkojenliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Kansallisooppera ja –baletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, ETOL ja Tanssin aluekeskukset (Itä-Suomi, Keski-Suomi, Läntinen, Pohjanmaa, Pohjoinen, Sisä-Suomi, Helsinki/Zodiak).

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Visuri