FriCo-pelillä nostetta ammatilliseen vuorovaikutukseen

Hanketiedot

Hankenumero
210353

Hakija
AHAA VISION Oy

Toteuttaja
AHAA VISION Oy

Lisätietoja
Anne Lahtinen
anne.lahtinen@ahaavision.com

Toteutusaika
15.10.2021 - 15.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2021
11 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 165 euroa

Tiivistelmä

Menetelmän taustalla on useisiin tutkimuksiin pohjautuva tieto ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkityksestä yksilöiden ja työyhteisöjen menestymiselle. Tavoitteena on digitaalisesti toteutetun, mutta aitoon vuorovaikutukseen perustuvan menetelmän avulla lisätä yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta ammatillisista vuorovaikutustaidoista sekä edistää näiden vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Paremmat vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä rakennettaessa menestystarinoita suomalaiseen työelämään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Lahtinen