FUTUREME, Tulevaisuuden ammatti-identiteetti

Hanketiedot

Hankenumero
117292

Hakija
Alma Media Oyj

Toteuttaja
Alma Media Oyj

Lisätietoja
Marja-Leena Rautaparta-Ojala
marja-leena.rautaparta-ojala@almamedia.fi

Toteutusaika
4.9.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
13.9.2017
15 369 euroa

Kokonaiskustannukset
30 738 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Median murroksen myötä Alma Media Oyj:ssä on jouduttu tekemään isoja uudistuksia ja muutoksia, jotka ovat perustuneet median tekijöiden toimintakulttuurin, työvälineiden ja -taitojen kokonaisvaltaiseen muutokseen. Samaan aikaan kun tekemisen tapoja on uudistettu, kannattavuuden varmistamiseksi myös organisaatiorakenteita on jouduttu muuttamaan, eikä henkilöstön irtisanomisilta ole vältytty. Henkilötasolla muutos on subjektiivinen kokemus ja osa arvokkaista osaajista on ajautumassa tai ajautunut tilaan, jossa ei enää tunnista omaa identiteettiään uudistuvan median tekijänä.

Futureme on uudenajan ryhmäohjaus, jossa ammatillisen identiteettinsä kadottamassa olevat tai jo kadottaneet pyritään palauttamaan työhön innostuneina ja itseohjautuvina median ammattilaisina. Seitsemän ryhmätapaamisen ja omatoimisten kehittämistehtävien, sekä henkilökohtaisen ohjauksen avulla osallistujat oppivat analysoimaan tulevaa ja vastaamaan sen asettamiin tarpeisiin kehittämällä itseään omatoimisesti. Heidän epävarmuuden sieto, resilienssi, empatia ja ongelmanratkaisukyky kehittyy, henkinen kapasiteetti kasvaa. Omatoiminen itsensä kehittämiseksi ja uudenlaisen työminän rakentamiseksi tehty kehittymisohjelma palauttaa osallistujat työhön uudistuneina.

Ryhmää ohjaa moniammatillinen valmennustiimi, joka yhdessä työantajan ja työkavereiden kanssa luo mahdollisuudet onnistuneelle paluulle työhön. Alma Mediassa haluamme tuke rohkeutta kasvaa yksilönä ja yhteisönä. #rohkeuskasvaa #almaspirit

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Leena Rautaparta-Ojala

Tiedote

Alma Mediassa löydettiin uusi kipinä tulevaisuuden työhön

31.12.2017

Paras työnantajan teko ikinä. Näin kuvaili eräs osallistuja Alma Media Oyj:n henkilöstölleen tarjoamaa FutureMe – Tulevaisuuden ammatti-identiteetti -valmennusta, jossa etsittiin ja löydettiin uutta kipinää tulevaisuuden työhön.

Hankkeessa pilotoitiin uusi toimintatapa tukemaan henkilöstön ammatillisen identiteetin palautumista tai uuden identiteetin tunnistamista pysyvässä muutoksessa.

Kehittämishankkeen suunnitteli ja toteutti Marjaana Toiminen MindMill Network Oy:stä. Hän kokosi moniammatillisen valmennustiimin. Toiminen on pitkän linjan mediavaikuttaja, joka on aiemmin työskennellyt Image- ja Anna-lehtien päätoimittajana ja Bonnier Publications Oy:n toimitusjohtajana.

Työsuojelurahasto tuki FutureMe-hanketta kehittämisavustuksella.

Epävarmuus syö henkistä kyvykkyyttä

Median murrokseen vastatakseen Alma Media on joutunut uudistamaan tekemisen tapoja. Kannattavuuden varmistamiseksi myös organisaatiorakenteita on muutettu, eikä irtisanomisiltakaan ole vältytty.

Henkilötasolla muutos on subjektiivinen kokemus, ja osa osaajista on ajautumassa tai ajautunut tilaan, jossa ei enää tunnista omaa identiteettiään uudistuvan median tekijänä.

Epävarmuus syö kyvykkyyttä ja synnyttää luottamuspulaa. Vaikea tilanne on näkynyt myös työterveyden kustannuksissa: vuonna 2016 ne kasvoivat laskevassa sanomalehtiliiketoiminnassa 23 prosenttia. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat kasvussa. Paikallislehtien työsuojelun kyselyssä tunnistettiin psykososiaaliseen kuormittumiseen liittyviä ilmiöitä.

FutureMe-ohjelmalla tarjottiin henkilöstölle mahdollisuus pohtia omaa suhdettaan muutokseen ja orientoitua tulevaisuuteen turvallisesti, työsuhteessa ja joko jatkaa nykyisissä tehtävissä uuden työminän innostamana tai muussa itselle sopivammassa työssä.

Tekoja oman työuran hyväksi

Hanke toteutettiin syksyllä 2017. Ohjelmaan valittiin haun perusteella 17 osallistujaa, eri työntekijäryhmistä, eri puolilta maata.

Lähipäivä järjestettiin kahdeksan Tampereella ja Helsingissä. Lisäksi ohjelmaan kuului itsenäisesti toteutettavia osioita.

FutureMe-ohjelma koostuu kolmesta osasta, joita harjoitellaan toistuvasti läpi kurssin. Osat ovat kyky hahmottaa tulevaisuutta, kyky johtaa itseään ja kasvattaa itsetuntemustaan sekä kyky tehdä omaehtoisia, konkreettisia tekoja oman uransa eteen.

Muutoskyvykkyys leviää ja kantaa pitkälle

Osallistujat kokivat ohjelman avanneen kyvyn nähdä työssä ja tulevaisuudessa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin. He kokivat saaneensa uutta potkua tulevaisuutta koskeviin ajatuksiin, muun muassa koulutuksiin ja oppimiseen.

Osallistujien muutosjoustavuus, resilienssi, kehittyi merkittävästi ja heijastui myönteisesti myös työyhteisöön.

Työnantajan näkökulmasta tällainen muutos tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että työyhteisöön saadaan uutta energiaa ja muutoskyvykkyyttä, joka leviää ja kantaa pitkälle.

Alma Mediassa on jo käynnistymässä seuraava FutureMe-ohjelma, kohteena kokeneet esimiehet.

 

 

 

    

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

. Alma Media Oyj. Marja-Leena Rautaparta, HR Manager. 15 sivua. Avaa

FutureMe auttaa näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/futureme-auttaa-nakemaan-tulevaisuuden-mahdollisuudet/