Fuusio, toimintojen keskittäminen ja identiteetti: Case Aalto-yliopisto

Hanketiedot

Hankenumero
190370

Hakija
Svenska Handelshögskolan

Toteuttaja
Svenska Handelshögskolan

Lisätietoja
Janne Tienari
jtienari@hanken.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2019
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
167 960 euroa

Tiivistelmä

Aalto-yliopiston muuttoprosessia saneli uuden yliopiston yhteiskunnallinen tarkoitus ja merkitys sekä siitä johdetut strategiset tavoitteet. Päätös yhden kampuksen ratkaisusta ja sitä seurannut muutto tukevat Aallon strategisia tavoitteita ja tarinaa monin eri tavoin. Aallon henkilöstön reaktiot kuitenkin tekivät kampusratkaisusta ja muuttoprosessista jännitteisen. Nyt käsillä oleva tutkimus pureutuu strategiseen päätöksentekoon sekä tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaviin tekijöihin kuten henkilöstön kokemusten, hyvinvoinnin ja paikkaidentiteetin murroksen hallintaan. Hankkeessa haastatellaan Aalto-yliopiston ylimmän johdon päätöksentekijöitä sekä muuton läpikäyneitä työntekijöitä eri hierarkiatasoilta ja organisaation osista. Tutkimus hyödyntää myös Aallon muuttoon liittyvien tiedotteiden ja muiden materiaalien analyysiä sekä mahdollisuuksien mukaan kommentointia sosiaalisessa mediassa. Nyt käsillä olevalla tutkimushankkeella on ainutlaatuinen mahdollisuus analysoida strategisen johtamisen ja viestinnän käytäntöjä toimintojen keskittämiseen ja muuttoon liittyen sekä tuottaa uutta tietoa niiden kehittämisestä. Työntekijöiden kokemusten analyysi paikkaidentiteetin näkökulmasta auttaa jäsentämään näitä monimutkaisia prosesseja ja tuottaa uutta ymmärrystä johdon päätösten ja henkilöstön näkemysten vuorovaikutuksesta. Tämä innovatiivinen asetelma tuottaa uutta tietoa tilamuuttojen kriittisistä onnistumistekijöistä suomalaiselle työelämälle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Tienari