Fysioterapeuttien ja lääkäreiden välinen luottamus ja työnjako julkisessa terveydenhuollossa Suomessa

Hanketiedot

Hankenumero
180227

Hakija
Heli Kangas

Toteuttaja
Heli Kangas

Lisätietoja
Heli Kangas
heliekangas@gmail.com

Toteutusaika
15.1.2019 - 31.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 295 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä, kuvata ja tulkita laadullista vaihtelua fysioterapeuttien ja lääkäreiden käsityksistä kokea kollektiivisesti luottamuksen ilmeneminen työnjaossa. Tutkimus on laadullinen kuvaileva tapaustutkimus ja tutkimusote fenomenografinen. Tutkimuksessa fysioterapeuttien ja lääkäreiden sosiaalista työnjakoa tarkastellaan yhden asiakasryhmän eli akuuttien alaselkäkipupotilaiden kontekstissa ja hoitoprosessissa. Tutkimus toteutettiin kahden kuntaorganisaation terveydenhuollossa. Aineisto koostuu fysioterapeuttien ja lääkäreiden kaksivaiheisista haastatteluista. Aineisto analysoitiin fenomenografisesti. Keskeisiksi tuloksiksi aineistosta muodostui työnjakoon liittyvät luottamusta kuvaavat asiantuntijoiden käsitykset asiantuntemuksesta, yhteistoiminnasta sekä tuottavan ja tuottamattoman työnjaon organisoinnista. Tutkimus tuotti erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten fysioterapeuttien ja lääkäreiden välinen työnjako tulisi organisoida, jotta se edistäisi ammattilaisten välistä luottamusta sekä oikea-aikaisia ja oikeassa paikassa ja asiantuntijalla saatavia palveluja. Tuottavinta työjako oli niissä toimipisteissä, joissa fysioterapeuttien ja lääkäreiden välinen työnjako perustui vastavuoroisuuteen. Tutkimus on uudenlainen avaus ja näkökulma suomalaisen terveydenhuollon työnjaon tutkimukselle, jotta voimme ymmärtää paremmin sitä todellisuutta, jossa terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Kangas