Fyysisten ja psyykkisten työolojen muutokset sekä yleisimmät mielenterveyshäiriöt

Hanketiedot

Hankenumero
116242

Hakija
Ossi Rahkonen

Toteuttaja
Ossi Rahkonen

Lisätietoja
Ossi Rahkonen
ossi.rahkonen@helsinki.fi

Toteutusaika
4.9.2016 - 19.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 150 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2016

Tiivistelmä

Osallistuminen 25th Epidemiology in Occupational Health (EPICOH 2016) -konferenssiin syyskussa Barcelonassa, Espanjassa. Oma suullinen esitys tarkastelee fyysisten ja psykososiaalisten työolojen muutosten yhteyttä myöhempään mielenterveyteen ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa. Kuormittavien fyysisten ja psykososiaalisten työolojen toistuvuus ja lisääntyminen työvuosien varrella oli yhteydessä myöhemmän mielenterveyden heikkenemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ossi Rahkonen

Tiedote

Ajan myötä raskas työ uhkaa mielenterveyttä

19.9.2016

Ossi Rahkonen osallistui 25:nteen kansainväliseen työterveysepidemiologiakokoukseen, joka  järjestettiin Espanjan Barcelonassa 4.–7. syyskuuta 2016. Kokouksen yleisteema kehotti ajattelemaan maailmanlaajuisesti työterveyttä ja toimimaan sen hyväksi paikallisesti. Työsuojelurahasto tuki Rahkosen osallistumista matkastipendillä. Rahkonen on professori Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla.

Kokoukseen osallistui 600 työterveyden tutkijaa ja työntekijää. Rahkosta ilahduttivat nuorten osanottajien iso joukko ja tilaisuuden jopa yllättävän korkea taso.

Rahkonen esitteli seurantatutkimusta (TSR 99090), jossa paneuduttiin psykososiaalisten ja fyysisten työolojen muutoksen sekä mielenterveyden muutoksen yhteyksiin ikääntyneillä työntekijöillä. Tutkittavina oli Helsingin kaupungin työntekijöitä. Esityksen muut kirjoittajat ovat Anne Kouvonen, Minna Mänty, Tea Lallukka ja Eero Lahelma. Artikkeli on julkaistu European Journal of Public Health -lehdessä.

Tutkimus osoittaa, että lisääntyvät haitalliset psykososiaaliset työolot lisäsivät ikääntyneillä työntekijöillä mielenterveyden häiriöiden todennäköisyyttä. Samoin vaikuttivat fyysisesti jatkuvasti raskaat työolot. Nekin on siis otettava huomioon, jotta ikääntyvien työntekijöiden mielenterveys ei heikkene.

Psykososiaaliset työolot olivat fyysisiä työoloja voimakkaammassa yhteydessä mielenterveyteen.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen