GameOn kehittämisprojekti Työkulttuurin kehittäminen pelillisyyden keinoin

Hanketiedot

Hankenumero
116087

Hakija
Digita oy

Toteuttaja
Digita oy

Lisätietoja
Jenna Brand
jenna.brand@digita.fi

Toteutusaika
15.2.2016 - 31.1.2017

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2016
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
60 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2017

Tiivistelmä

GameOn-hankkeessa on tarkoitus kehittää Digitan työkulttuuria ja toimintatapoja. Työkulttuurin kehittämisessä hyödynnetään peleille tyypillisiä motivaation elementtejä ja testataan niitä arjen työssä.
Hankkeessa painotetaan sitä, että digitalaiset motivoituvat itse muuttamaan ja kehittämään arjen toimintaa yhteisen suunnan mukaisesti. Hanke tukee Digitan päivitetyn strategian toteuttamista, jossa tarkoitus on aktivoida ja osallistaa kaikki digitalaiset toiminnan ja kulttuurin kehittämiseen. Tärkeä elementti hankkeessa on myös oppia ymmärtämään pelillisyyttä ilmiönä.

Hanke kestää vuoden 2016, jonka jälkeen johtopäätökset ja tulokset vedetään yhteen. Tarkoitus on, että jokainen osallistuja pääsee antamaan palautetta hankkeesta ja käytetyistä menetelmistä.

Ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa toimii Muutostaito Oy.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenna Brand

Tiedote

Pelillisyys tuo työhön uutta ajattelua

31.1.2017

Radio- ja televisio-ohjelmien välittäjäyhtiö Digita Oy kehitti työkulttuuriaan pelillisen ajattelun keinoin. Henkilöstö aktivoitiin itse muuttamaan arkitoimintaansa yhteisen vision suuntaisesti. Kehittämishanketta ohjasi konsulttiyritys Muutostaito Oy, joka on johtava valmennuspelien soveltaja. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Maaliskuussa 2016 GameOn-hanke esiteltiin Digitan koko henkilöstölle. Aluksi Muutostaidon konsultit haastattelivat henkilöitä kaikista asiantuntijaryhmistä.

Kehitysryhmissä tutuksi, kisaten

Alkukartoituksen perusteella tehtiin neljä kehitysryhmää. Ne koostuivat eri henkilöstöryhmien ja toimintojen edustajista, mikä lisäsi toisten työn ymmärtämistä.

Ryhmät saivat Digitan toimistosta huoneen, jonka seinille ryhmät listasivat tavoitteensa, tekonsa ja suunnitelmansa. Näin tuettiin tiedon kulkua.

Parhaita kehitysryhmiä palkittiin edistymisestä. Palkitsemisperusteita olivat rohkeus, jakaminen, aikaansaaminen ja osallistaminen.

Kehitysryhmiin osallistui lähes 50 työntekijää, ja kehitysryhmät kokoontuivat keskimäärin kerran kuukaudessa.

Jakaminen on tärkeää

Hankkeessa syntyi monia uusia toimintamalleja. Niistä jäivät käyttöön esimerkiksi asiakastapaamismäärien jatkuva esilläpito sisäisessä internetissä ja uusien palveluiden kehitystiekartat asiakasaulassa.

Digitan edustajat arvioivat hankkeen opettaneen paljon. Nyt yrityksessä tiedostetaan, että asioita pitää tehdä uudenlaisesti, asioista pitää keskustella ja ideoita pitää nostaa esiin. Motivaatiota asioiden muuttamiselle löytyy.

Avoin viestintä luo yhteistyötä

Hanke kasvatti Digitassa uskoa siihen, että asioita voi oikeasti muuttaa, pienin askelin. On tärkeää erottaa, mille asioille voi itse tehdä jotain ja mille ei.

Kehittämisryhmissä pysähdyttiin edes hetkeksi säännöllisesti miettimään, mitä voisi kehittää. Hanke rohkaisi viestimään entistä avoimemmin, mikä on parantanut ryhmien yhteistyötä.

Aiempaa avoimempi toimintatapa mahdollisti sen, että työntekijät pääsivät vaikuttamaan siihen, mitä kehitetään ja miten. Ideointi oli vilkasta.

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin tammikuussa 2017.

Pelillisyyden tuominen arjen työhön ja kehittämiseen on uusi ja vaikea asia, mutta Digita oli tämän hankkeen tuloksiin tyytyväinen. Asiakastutkimuksen mukaan Digitan julkisuuskuva on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen