Haaga-Helia Porvoo Campus: Johtamisen ja yrityskulttuurin kehittäminen systeemisellä ymmärryksellä

Hanketiedot

Hankenumero
200109

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Systems Enlightenment Oy

Lisätietoja
Maija Eklöf
eklof.maija@gmail.com

Toteutusaika
15.2.2020 - 31.1.2021

Työsuojelurahaston päätös
13.3.2020
29 515 euroa

Kokonaiskustannukset
59 030 euroa

Tiivistelmä

Porvoon campuksen rooli Haaga-Helian uudessa, kansainvälisessä strategiassa on keskeinen. Uutuusarvo tässä hankkeessa on johtamisen kehittäminen konstellaation avulla, ja tämä tapahtuu sekä johtajien henkilökohtaisissa konstellaatiotyöskentelyissä että organisaatioiden ryhmissä. Aiemmissa hankkeissa on käytetty menetelmää dynamiikkojen tunnistamiseen ja fuusion tukemiseen, ja konstellaatiota on tehty niissä muutamissa ryhmätilanteissa. Tässä hankkeessa tehdään konstellaatioita läpi linjan henkilökohtaisissa tapaamisissa johtajien ja esimiesten kanssa – ja näistä tulevaa ymmärrystä hyödynnetään myös ryhmissä tehtävissä konstellaatioissa. Odotuksena on, että johtajien henkilökohtaiset konstellaatiot auttavat johtajia toimimaan uudella tavalla yhteisössä ja edistämään aiempaa paremmin tavoitekulttuurin toteutumista. Tavoitteena on samalla tehdä näkyväksi Porvoon campuksen henkilöstölle organisaatiokulttuuri, joka auttaa heitä ymmärtämään dynamiikkaa toistensa kanssa ja myös luo psykologista turvallisuutta. Ravoitteena on rakentaa uusi yhteistyötä ja jokaista arvostava kultuuri, joka mahdollistaa uuden strategian toimeenpanon onnistuneesti, Menetelmänä käytetään systeemistä konstellaatiota ja myös muita dialogisia ryhmämenetelmiä. Tähän hankkeeseen osallistuvat kaikki Porvoon campuksen työntekijät. Projekti kestää vuoden. Hyötynä ovat työilmapiirin sekä yhteistyön ja työn tekemisen tehokkuuden paraneminen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija Eklöf