Hailuoto Finnmotion-konsepti organisaatioille hyvinvointiin ja tuottavuuden parantamiseen

Hanketiedot

Hankenumero
190589

Hakija
Hailuodon kunta

Toteuttaja
Method Putkisto Finland Oy

Lisätietoja
Aki Heiskanen
aki.heiskanen@hailuoto.fi

Toteutusaika
1.2.2020 - 30.4.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2019
5 525 euroa

Kokonaiskustannukset
11 050 euroa

Tulokset valmistuneet
17.6.2020

Tiivistelmä

Finnmotion hankkeen lähtökohtana on tuoda uusia työhyvinvoinnin malli työhyvinvoinnin kehittämiseen. Uutuusarvona hankkeessa on, että se yhdistää uudella tavalla mielen ja kehon harjoittamisen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja omannarvontunnon kasvuun, vaikuttaen samalla työyhteisön vuorovaikutussuhteiden myönteistymiseen. Menetelmä hyötynä on, että sitä voidaan toteuttaa osana työpäivää ja menetelmän omaksuneet voivat hyödyntää sitä jatkossa kaikkialla oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Tavoitteena hankkeessa on kunnan työhyvinvoinnin kulttuurin muutos. Menetelmänä käytetään Method Putkisto Ryhtikoulun menetelmiä. Osallistujina hankkeessa ovat Hailuodon kunnan työntekijät. Hanke toteutetaan kevään 2020 aikana. Hanke aloitettan workshopin kautta siirtyen 6 viikon käytännön oppimisen tason harjoitteluun. Käytännön oppimisen tason harjoittelun viikoilla jokaisella viikolla on oma teemansa ja harjoitteensa, harjoitteista jaetaan jokaiselle kirjalliset ohjeet. Viikon aluksi harjoitteet käydään läpi yhteisessää sessiossa. Viikot 7-12 ovat itsenäistä harjoittelua ja niiden sisäistämistä fyysisesti, emotionaalisesti ja psyykkisesti. Harjoittelussaan osallistujat hyödyntävät ryhtilataamon välineitä. Kokonaisuuten hankkeen missiona on tietoisuuden avartuminen siitä, miten kukin vaikuttaa ympäristöönsä ja miten se, kuinka kehollisesti kannan itseäni vaikuttaa koemukseeni ympäristöstä ja muista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aki Heiskanen

Tiedote

Hailuodon kunta ryhdistyy Finnmotion ohjelmalla

17.6.2020

Tiivistelmä

Finnmotion-hankkeen uutuusarvona oli, että se yhdistää uudella tavalla mielen ja kehon harjoittamisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja omanarvontunnon kasvuun vaikuttaen samalla työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin. Menetelmä hyöty on, että sitä voidaan toteuttaa osana työpäivää ja menetelmän omaksuneet voivat hyödyntää sitä jatkossa kaikkialla oman hyvinvointinsa edistämiseen. Finnmotion antoi käytännön työkaluja työhyvinvoinnin parantamiselle kehollisen harjoittelun ja ajattelun kautta

Lähtökohdat

Finnmotion-hankkeen lähtökohtana oli tuoda uusi malli työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tavoitteena hankkeessa oli kunnan työhyvinvoinnin kulttuurin muutos. Tällä mallilla tavoiteltiin työntekijöiden kiinnostumista oman hyvinvointinsa edistämisestä ja tarjottiin mahdollisuus oman työpäivänsä lomassa hyödyntää mallin harjoitteita. Menetelmänä käytettiin Marja Putkiston kehittämää Finnmotion Ryhtikoulu ohjelmaa ja Method Putkisto -opetusmenetelmää.

Kohderyhmät

Hankkeeseen valikoitui 32 Hailuodon kunnan työntekijää (Hailuodossa n. 100 työntekijää) vapaaehtoisten ilmoittautumisten pohjalta. Hanketta esiteltiin laajsti työntekijöille ennen ilmoittautumisten alkua.

Menetelmät

Uutuusarvona hankkeessa oli, että se yhdistää uudella tavalla mielen ja kehon. Hanke oli suunniteltu läpivietäväksi n. 12 viikossa.
Hanke aloitettiin workshopilla ja siitä siirryttiin 6 viikon käytännön oppimisen tason harjoitteluun. Jokaisella viikolla oli oma teemansa ja tarkat, kohdennetut harjoitteensa. Harjoitteista annettiin jokaiselle myös kirjalliset ohjeet. Kukin osallistuja toisti ne itsenäisesti tehden 3-6 min päivittäisellä omatoimi harjoittelulla.

Vaikuttavuus

Finnmotion Ryhtikoulun tavoitteena oli kunnan työhyvinvoinnin kulttuurin muutos. Finnmotion antoi käytännön työkaluja työhyvinvoinnin parantamiselle kehollisina harjoitteina ja uusina ajatusmalleina.
Osallistujat kertoivat, kuinka Finnmotion paransi oman kehon tuntemusta ja tietoisuutta omasta ryhdistä. Työntekijät ovat hankkeen tuloksena motivoineet tekemään harjoitteita työpäivän aikana ja myös vapaa-aikanaan. Kokemus itsestä ja itsearvontunnosta ovat vahvistuneet

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Uutuusarvo hankkeesta tulee sen uudenlaisen työhyvinvointiajattelun kautta. Malli soveltuu myös kaikille, liikkeet ovat yksinkertaisia. Menetelmä vaatii uudenlaisen ajattelutavan omaksumista oman kehomme ja mielemme hyvonvoinnin edistämiseen ja sen estävien vastusten tunnistamista. Menetelmä vaatii keskittymistä ja henkistä työtä sekä oman itsensä tunnustelua. Menetelmä sopii kaikille työpaikoille on skaalattavissa työyhteisön koon mukaan.

Aineisto

Hailuoto Finnmotion-konsepti organisaatioille hyvinvointiin ja tuottavuudenparantamiseen.Loppuraportti.2020. Avaa

Hailuoto mukana Finnmotion -työhyvinvoinnin pilottihankkeessa ensimmäisenä kuntana Suomessa. Mediatiedote maaliskuu 2020. Avaa