Hallinnantunne omassa työssä digitaalisessa toimintaympäristössä ja sen vaikutus työssä jaksamiseen

Hanketiedot

Hankenumero
210294

Hakija
Kustannusosakeyhtiö Otava

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Inkeri Huotari
inkeri.huotari@otava.fi

Toteutusaika
23.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.9.2021
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
24.2.2022

Tiivistelmä

Haluamme palvelumuotoilun työkaluja käyttämällä löytää uusia keinoja erityisesti kustannustoimittajien hyvinvoinnin ja työn hallinnan tunteen edistämiseksi. Työn kuormittavuus on lisääntynyt toimintaympäristön digitalisoituessa ja muuttuessa ja monipaikkatyön lisääntyessä, eivätkä vanhat hyväksi koetut keinot eivät enää riitä vaan tarvitsemme uusia keinoja ja näkökulmia sekä siihen, mitä kustannustoimittaja voi itse tehdä, että siihen, miten esihenkilö voi häntä tukea.

Hankkeen vastuuhenkilö

Inkeri Huotari

Tiedote

Työhyvinvointimuotoilusta apua oman työn hallinnan tunteeseen

24.2.2022

Tiivistelmä

Tavoittenamme oli selvittää työhyvinvointimuotoilun keinoin, mistä hallinnan tunne kustannustoimittajan työssä koostuu ja miten sitä voisi edistää. Hankkeessa haastateltiin 13 kustannustoimittajaa ja sen lisäksi pidettiin kolme kaikille avointa työpajaa. Haastatteluja analysoitiin EBNIT-menetelmällä ja niiden pohjalta muodostettiin työntekijäpersoonia ja konstellaatioanalyysiä käyttäen hyvinvointihyrrä, jotka ovat sovellettavissa muiillakin toimialoilla.

Lähtökohdat

Henkilöstökyselyjen tulosten ja työterveyshuollon raporttien mukaan kustannustoimittajat kokevat työmäärän ja työn kuormittavuuden lisääntyneen voimakkaasti. Halusimme selvittää tarkemmin, mitkä asiat kokemukseen vaikuttavat ja mistä työn hallinnan tunne muodostuu. Valitsimme kumppaniksemme Laurean, joka oli lähtenyt soveltamaan palvelumuotoilun keinoja ja tutkimusta työhyvinvoinnin kehittämiseen. Meillä oli ennestään hyviä kokemuksia palvelumuotoilusta tuotekehityshankkeissamme.

Kohderyhmät

Kohderyhmämme olivat kustannustoimittajan työtä tekevät henkilöt Kustannusosakeyhtiö Otavan Yleisen kirjallisuuden ja Oppimisen palveluiden liiketoiminnoissa.

Menetelmät

Käytimme hankkeessa useita palvelumuotoilun keinoja, joita on toistaiseksi käytetty työhyvinvoinnin kehittämisessä vain vähän. Projekti jaettiin vaiheisiin ns tuplatimantin mukaisesti ja eri vaiheissa (löydä, määritä, kehitä ja tuota) käytimme useita erilaisia menetelmiä, mm. teemaaastattelut, empatiakortti, persoonat, konstellaatioanalyysi, kiteytys-työpaja, ideointi, palvelupolku ym. Haastattelut ja työpajat, Miro -alustan hyödyntäminen sekä Teams -tapaamiset olivat keskeisiä projektissa.

Vaikuttavuus

Projekti antoi työkaluja hallinnan tunteen kehittämiseen ja viesti työntekijöille, että asiaan halutaan panostaa. Haastattelut antoivat kustannustoimittajille tilan ja paikan kertoa ja tulla kuulluksi. Tuotoksena saatiin kolme ratksisua sekä työhyvinvointihyrrä ja persoonat jatkokehittämistä tukemaan. Oppimisen palvelujen puolella on tehty parannuksia projektihallintaan: toimeksiantojen sisältöä on täsmennetty ja yllätyksille varattu aikaa. Palvelumuotoilusta on saatu hyviä työkaluja muuallekin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Uutta on se, että palvelumuotoilun keinot todella toimivat myös työhyvinvoinnin kehittämisessä. Palvelumuotoilun menetelmiä kannattaa hyödyntää muillakin työpaikoilla. Laurean toimesta viedään sekä työhyvinvointimuotoilu -konseptia, työntekijäkeskeisiä toimintatapoja, että Otavan hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja ja ideoita edelleen toisiin työyhteisöihin hanketoiminnan ja työhyvinvointimuotoilu -liiketoiminnan kautta.

Aineisto

Uutinen työhyvinvointimuotoilu projektista Avaa

Työhyvinvointimuotoilu työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä Avaa

Kustannusosakeyhtiö Otava. Hallinnan tunne omassa työssä. Loppuraportti. Tammikuu 2022. Avaa