Hallinnantunne omassa työssä digitaalisessa toimintaympäristössä ja sen vaikutus työssä jaksamiseen

Hanketiedot

Hankenumero
210294

Hakija
Kustannusosakeyhtiö Otava

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Inkeri Huotari
inkeri.huotari@otava.fi

Toteutusaika
23.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.9.2021
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tiivistelmä

Haluamme palvelumuotoilun työkaluja käyttämällä löytää uusia keinoja erityisesti kustannustoimittajien hyvinvoinnin ja työn hallinnan tunteen edistämiseksi. Työn kuormittavuus on lisääntynyt toimintaympäristön digitalisoituessa ja muuttuessa ja monipaikkatyön lisääntyessä, eivätkä vanhat hyväksi koetut keinot eivät enää riitä vaan tarvitsemme uusia keinoja ja näkökulmia sekä siihen, mitä kustannustoimittaja voi itse tehdä, että siihen, miten esihenkilö voi häntä tukea.

Hankkeen vastuuhenkilö

Inkeri Huotari