Halutuin hoivatyöpaikka

Hanketiedot

Hankenumero
220177

Hakija
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Marja-Liisa Mäkelä
marja-liisa.makela@pelastusarmeija.fi

Toteutusaika
8.8.2022 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
12 996 euroa

Kokonaiskustannukset
25 992 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2023

Tiivistelmä

Halutuin hoivatyöpaikka -hankkeessa määritetään Pelastusarmeijan hoitokoti Iltalan työhyvinvoinnin keskeiset menestystekijät ja juurrutetaan ne osaksi hoivakodin arkea. Hankkeessa vahvistetaan työntekijäkeskeisen johtamisen menetelmiä, sujuvoitetaan työkäytäntöjä, motivoidaan henkilöstöä kehittämään työtään ja kehitetään rekrytoinnin välineitä. Hyvinvoinnin kasvu ja uudet rekrytoinnin käytänteet turvaavat osaavan työvoiman pysymisen ja organisaatiomme vetovoiman yhä kiristyvässä kilpailussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Liisa Mäkelä

Tiedote

Panostaminen työhyvinvointiin kannattaa

15.6.2023

Tiivistelmä

Pelastusarmeijan hoitokoti Iltalassa toteutettiin hyvinvointimuotoiluhanke, jota ohjasi Laurean työhyvinvointimuotoiluun erikoistunut tiimi. Hankkeessa määritettiin yhdessä hoitohenkilöstön kanssa työhyvinvoinnin keskeiset asiat ja tuotettiin työhyvinvointia tukevia välineitä, kuten työntekijäpersoonakuvaukset, työhyvinvointilupaus ja mittari, lupauksen toteutumisen arviointiin. Hankkeella tuettiin myös rekrytointia. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

Lähtökohdat

Työntekijäpulan takia yksikön hoitopaikoista oli vuosi sitten täyttämättä noin neljännes ja uusia hoivatyöntekijöitä haettiin aktiivisesti. Samaan aikaan haluttiin uudistaa hoitotyön käytäntöjä yhdessä työntekijöiden kanssa ja varmistaa nykyisen henkilöstön työhyvinvointi. menetelmäksi valittiin työhyvinvointimuotolilu ja kumppaniksi Laurea Ammattikorkeskoulu.

Kohderyhmät

Pelastusarmeijan hoitokoti Iltala Espoon Viherlaasossa.

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnettiin työhyvinvointimuotoilua, eli palvelumuotoilun keinoja luovasti työntekijälähtöiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Vaikuttavuus

Arki, yhteistyö ja työnjako sujuu Iltalassa aiempaa paremmin, Hankkeen toteuttamisen aikana Iltalaan on onnistuttu rekrytoimaan lisää työntekijöitä ja asiakasmäärää kasvattamaan, mikä on vaikuttanut myös yksikön taloudelliseen tilanteeseen myönteisesti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työhyvinvointimuotoilu työyhteisön yhteisen kehittämisen välineenä osoittautui toimivaksi ja sitä hyödynnetään tarvittaessa muissakin Pelastusarmeijan yksiköissä.

Aineisto

Iltala Posteri Avaa

Artikkeli Tehy lehti Avaa

Artikkeli Sotahuuto Avaa

Loppuraportti Avaa