Halutuin hoivatyöpaikka

Hanketiedot

Hankenumero
220177

Hakija
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Marja-Liisa Mäkelä
marja-liisa.makela@pelastusarmeija.fi

Toteutusaika
8.8.2022 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
12 996 euroa

Kokonaiskustannukset
25 992 euroa

Tiivistelmä

Halutuin hoivatyöpaikka -hankkeessa määritetään Pelastusarmeijan hoitokoti Iltalan työhyvinvoinnin keskeiset menestystekijät ja juurrutetaan ne osaksi hoivakodin arkea. Hankkeessa vahvistetaan työntekijäkeskeisen johtamisen menetelmiä, sujuvoitetaan työkäytäntöjä, motivoidaan henkilöstöä kehittämään työtään ja kehitetään rekrytoinnin välineitä. Hyvinvoinnin kasvu ja uudet rekrytoinnin käytänteet turvaavat osaavan työvoiman pysymisen ja organisaatiomme vetovoiman yhä kiristyvässä kilpailussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Liisa Mäkelä