Healthy Building Europe 2015, 18 – 20.5.2015, Hollanti

Hanketiedot

Hankenumero
115277

Hakija
Johanna Salo

Toteuttaja
Johanna Salo

Lisätietoja
Johanna Salo
johanna.salo@aalto.fi

Toteutusaika
17.5.2015 - 12.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
550 euroa

Kokonaiskustannukset
773 euroa

Tulokset valmistuneet
12.6.2015

Tiivistelmä

Matkan tavoite oli esitellä tutkimustuloksiamme työstä, jossa tutkittiin toimistorakennuksen työhuoneiden sisäilman mikrobistoa ja sen toksisuutta sekä kehitettiin uusi menetelmä sisäilman haitallisuuden arviointiin. Työssä keskityttiin työtiloihin, joissa käyttäjä oli saanut vakavia terveyshaittaoireita.

Tuloksina saatiin merkittävästi uutta tietoa toksisten yhdisteiden kulkeutumisesta ilmatilassa sekä sisäilman vesihöyryn roolista toksisten yhdisteiden kuljettajana.

Tulokset esitettiin suullisena esitelmänä ja konferenssipaperina. Omien tutkimustulosten esittämisen lisäksi muiden konferenssiesitelmien kiinnostavat uudet tulokset hyödynnetään lisätietona uusissa tutkimuksissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Salo

Tiedote

Rakennushome leviää oletettua moninaisemmin

12.6.2015

Aalto-yliopiston tutkija
Johanna Salo osallistui Hollannin Eindhovenissa
18.–20. toukokuuta 2015 järjestettyyn Healty Building Europe 2015
-konferenssiin. Hän esitteli omakustanteista tutkimustaan, jonka
tulokset viittaavat uuteen sisäilman haitta-aineiden
altistumismekanismiin.

 

Aiemmin homeiden tuottamien toksiinien eli myrkyllisten aineiden
on ajateltu kulkeutuvan ilmatilassa itiöiden ja homefragmenttien
mukana. Salo kuitenkin teki uusia löydöksiä, kun tutki rakennusta,
jossa oli todettu sisäilman haittoja: Jotkut homelajit tuottivat
nestepisaroita, jotka sisälsivät suuren määrän myrkyllisiä
homeaineita. Niiden myrkyllisyys oli jopa satakertainen verrattuna
saman homekannan biomassan myrkyllisyyteen. Myrkyt myös
kulkeutuivat ilmatilassa lyhyen matkan.

 

Eindhovenissa terveellisen asuinympäristön ja rakentamisen
eurooppalaiset huippuasiantuntijat esittelivät uusia
tutkimustuloksiaan. Heiltä Salo hankki lisätietoa ja uusia
kontakteja.

Työsuojelurahasto oli myöntänyt Salolle matkastipendin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Artikkeli Vapor as a carrier of toxicity in a health troubled building. Johanna Salo1* , Maria A. Andersson2 , Raimo Mikkola1 , László Kredics3 , Martti Viljanen1 and Mirja Salkinoja-Salonen2 1Department of Civil and Structural Engineering, Aalto University, Espoo, Finland 2Department of Food and Environmental Sciences, Helsinki University, Helsinki, Finland 3Department of Microbiology, Faculty of Science and Informatics, University of Szeged, Szeged, Hungary. Avaa

Loppuraportti Avaa

Kalvoesitys Avaa

Konferenssin verkkosivut

http://hb2015-europe.org/