Hehku ja hiipuminen. Innostus ja motivaatio opettajuudessa.

Hanketiedot

Hankenumero
220382

Hakija
Saija Hongisto-Peltomaa

Toteuttaja
Saija Hongisto-Peltomaa

Lisätietoja
Saija Hongisto-Peltomaa
saijahongisto@gmail.com

Toteutusaika
31.12.2022 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tiivistelmä

Tietokirjani keskittyy tutkimaan eri alojen ja asteiden opettajien työmotivaatiossa työuran aikana tapahtuvia muutoksia ja muutoksen taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä tarjoamaan työnohjauksellisia näkökulmia opettajuuteen. Tällä hetkellä opetusalan barometrin mukaan moni opettaja harkitsee alanvaihtoa, minkä vuoksi on tärkeää selvittää syitä ja pyrkiä tukemaan opettajien työn imua. Kirja koostuu taustateorian esittelystä, opettajien haastattelusta ja työnohjauksellisesta osiosta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saija Hongisto-Peltomaa