Helsingin Mylly Oy:n Järvenpään mylly pölyttömämmäksi yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa

Hanketiedot

Hankenumero
114479

Hakija
Helsingin Mylly Oy

Toteuttaja
Helsingin Mylly Oy

Lisätietoja
Tommi Lönnqvist
tommi.lonnqvist@helsinginmylly.fi

Toteutusaika
2.2.2015 - 29.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.12.2014
12 055 euroa

Kokonaiskustannukset
26 510 euroa

Tulokset valmistuneet
29.1.2016

Tiivistelmä

Työhygienisissä mittauksissa vuonna 2014 havaittiin, että hengitysilman jauhopölyn altistumispitoisuudet olivat tasolla, jolla kehittämistoimenpiteet altistumisen pienentämiseksi olivat tarpeellisia. Hankkeen, joka toteutetaan yhteystyössä Työterveyslaitoksen kanssa, tavoitteena on löytää kehittämispajojen avulla jauho- ja viljapölyn syntyyn vaikuttavia kriittisiä tekijöitä ja kehittää niihin ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on, että kehittämispajatoiminta juurtuu osaksi yrityksen työympäristön kehittämistoimintaa.

Kehittämisen perustana on Muutospaja-menetelmä, jossa lähtötilanne kartoitetaan työntekijöiden haastatteluilla ja PIMEX-mittauksilla. Kehittämispajoissa valitaan kohteet, joihin haetaan ja tehdään ratkaisuja. Toimenpiteistä raportoidaan henkilökunnalle ja TTL:lle. Tehdyt toimenpiteet arvioidaan uusilla PIMEX-mittauksilla työkohteissa ja haastatellaan työntekijöitä heidän kokemista muutoksista.

Seurantapajassa arvioidaan ja todennetaan kehittämistoimenpiteiden vaikutukset. Samalla päätetään myös seuraavista kehittämisaskelista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tommi Lönnqvist

Tiedote

Jauhopölyjä suitsimassa

29.1.2016

Helsingin Mylly Oy:n Järvenpään myllyn kehittämishankkeessa onnistuttiin vähentämään jauhopölyaltistusta erityisesti laboratoriossa ja varastossa. Myös myllyssä ja pakkaamossa tehdyt toimet toivat tulosta. Työntekijät kokivat Työterveyslaitoksen ja Lääkärikeskus Aavan toteuttaman hankkeen hyödylliseksi. Aava vastaa mylly-yrityksen työterveyshuollosta.

Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa hyödynnettiin Hyvät leipomiskäytännöt, Ratkaisuja jauhopölyaltistumisen vähentämiseen -hanketta (2009–2011).

Hankkeesta saatiin hyviä työkaluja työympäristön kehittämiseen. Työ pölyn poistamiseksi jatkuu.

Perustana työhygieeninen selvitys

Helsingin Myllyn Järvenpään myllyllä oli 2014 tehty työhygieeninen selvitys. Se osoitti, että jauhopölyä ei aina saada pysymään tavoitetasolla. Siksi Helsingin Mylly päätti toteuttaa hankkeen, jossa hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehittämää Pölyt pois yhteistyöllä -menetelmää.

Tavoitteena oli löytää kehittämispajoissa selityksiä, miksi jauhopölyä syntyy, ja sitten kehittää selityksille ratkaisuja. Lisäksi mylly halusi juurruttaa kehittämispajatoiminnan osaksi yrityksen kehittämistä.

Kehittämispajat suunnittelusta arviointiin
 
Kehittämispajoihin osallistui työntekijöitä monista työtehtävistä, mitä hankkeessa arvostettiin erityisesti. Muissa osallistujissa oli työnjohtoa, työsuojeluhenkilöstöä, työterveyshuollon edustajia sekä laadusta ja tuotannonsuunnittelusta vastaavia henkilöitä.
 
Työterveyslaitoksen edustajat keräsivät lisätietoja lähtötilanteesta haastattelemalla työntekijöitä. Työtä ja pölyaltistumista kuvattiin Pimex-mittauksilla, joissa työvaiheita videoidaan ja samanaikaisesti niistä mitataan pölypitoisuutta.

Kehittämispajoissa ongelmia ratkottiin uusilla Pölyt pois yhteistyöllä -välineillä, ja välitehtävillä ratkaisuja työstettiin toteutuskelpoisiksi. Toisessa työpajassa sovittiin toimenpiteiden aikatauluista.

Kun sovitut toimenpiteet oli tehty, työpaikalla uusittiin työhygieeniset pölymittaukset ja haastateltiin työntekijöitä.

Kolmannessa työpajassa arvioitiin kehittämistoimien vaikutuksia.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raportti Tommi Lönnqvist, Lea Karttunen, Arto Säämänen, Päivi Piispanen, Tomi Kanerva, Marjo Vänskä ja Henna Veijalainen: Helsingin Mylly Oy:n Järvenpään mylly pölyttömämmäksi yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Työsuojelurahaston kehittämisavustus 114479, loppuraportti. Helsingin Mylly Oy, Järvenpään mylly ja Työterveyslaitos. 18.4.2016. 25 sivua. Avaa